Activitats vinculades a la Direcció d’Infrastructures, d’obres iniciades, acabades i trasllats

•    Condicionament d’un espai a la 10-12/0 pel rober . •    Finalitzada la primera fase de la remodelació de les instal•lacions del Pav 9- planta 5a. •    Trasllat del laboratori de Cultius Cel•lulars de la 7/5 a la 9/5. •    Trasllat del Laboratori de Farmacogenètica de la 4/2 a la 9/5. •    Trasllat dels espais del voluntariat i cap auxiliar sanitari de la 4.3 i 4.1 a la 9.0. •    Inici obra del Laboratori de Criopreservació a la 3.1. •    Finalitzada la fase 1 dels grups electrògens i inici de la fase 2 dels grups electrògens d’emergència •    Inici obres de remodelació TSF Sant Boi per requeriments GMP. •    Millora insonorització Unitat del Son pav 8 pl.4. •    Enllaç xarxa fibra òptica CPD Hospital Clínic/CPD edifici CIBEK, per xarxa clavegueram CLABSA. •    Finalitzada la fase 1 dels grups electrògens •    Acabada la reforma del passadís central de la Unitat de Medicina fetal de l’ICGON a l’ala Llevant de la seu Maternitat.