Anestesiologia amplia la certificació ISO a tot el servei

El servei d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor de l'Hospital Clínic ha ampliat la certificació ISO 9001:2015 a totes les activitats que realitza. Fins ara, només estaven acreditades la Unitat del Dolor i la de Cirurgia Major Ambulatòria.

Les certificacions ISO són una norma internacional que s’aplica als sistemes de gestió de qualitat i que se centra en tots els elements amb els quals una organització ha de comptar per tal d’arribar a un sistema efectiu pel que fa a la millora qualitativa dels seus serveis. En concret, la nova ISO 9001:2015, incorpora la gestió del risc en els sistemes de gestió de qualitat.

Des de la direcció del servei d'Anestesiologia del Clínic comenten que l'ampliació de la ISO es deu "a la preocupació dels professionals del servei per garantir la qualitat i la seguretat de tots els processos que es duen a terme". Per tal d'aconseguir la certificació, s'ha hagut de demostrar, entre altres requisits, una bona definició de llocs de treball, un sistema eficient de comunicació d'incidents i un pla d'acollida per a nous treballadors.