Aspectes bioètics del diagnòstic de la malaltia mental, a Fòrum Salut Clínic

El passat dijous 28 d'abril, la sala d'actes Farreras Valentí de l'hospital es va omplir de gom a gom d'assistents a la conferència que, amb el títol "Com afrontar el diagnòstic de malaltia mental: aspectes bioètics", van oferir dins el cicle Fòrum Salut Clínic la Dra. Rosa Catalán, psiquiatra i membre del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Clínic, i el Dr. Rafael Penadès, psicòleg i membre del Comitè de Qualitat i Seguretat en Salut Mental, ambdós pertanyents al servei de Psiquiatria i Psicologia de l'Institut Clínic de Neurociències (ICN).

Generalment, una persona que té un patiment i que no sap què li està passant experimenta un alleujament quan rep finalment un diagnòstic, perquè permet posar-li nom al patiment i permet de buscar-hi solucions. Dissortadament, però, en ocasions el diagnòstic es torna una etiqueta que contribueix a un procés d’estigmatització de la persona, amb repercussions negatives en diferents àmbits. Aquest és el cas de les malalties mentals.

Per als conferenciants, la malaltia mental no és la persona, i per tant no la defineix; però, sovint, el fet de tenir una malaltia mental provoca judicis de valor i actituds negatives que responen més a l’estereotip creat al voltant de la malaltia que a les característiques de la persona en concret. A més, i de forma sorprenent, aquests judicis de valor i actituds negatives es poden donar en qualsevol àmbit de la persona que té la malaltia, tant en el social com també en el més personal, incloent-hi fins i tot la família i els amics. Les malalties mentals sempre generen dificultats a l’hora d’establir la funció de l’usuari en la presa de decisions terapèutiques i psicosocials, i els professionals assistencials tampoc no estan lliures de biaixos, els quals poden influir en la manera en que es presta l’activitat assistencial.

Què hi ha de veritat en les informacions estereotipades sobre les malalties mentals? Com es poden identificar i eliminar aquestes actituds esbiaixades? Quina responsabilitat tenen els familiars, els amics, els professionals de la salut en aquest procés d’estigmatització?  Moltes d’aquestes preguntes no tenen resposta des de les ciències clíniques i biomèdiques, però possiblement sí la poden tenir des de la bioètica, la qual, sense donar cap solució de forma preestablerta, ajuda els professionals assistencials a la pressa de decisions i a realitzar les accions de forma que cada usuari es senti respectat com a persona.

Després del torn de preguntes del públic assistent, es va presentar la propera conferència del cicle, que tindrà lloc el dijous 26 de maig a càrrec del Dr. Néstor Soler i tractarà de la "Malaltia pulmonar obstructiva crònica: de la prevenció al tractament personalitzat".