Avaluació del cost/efectivitat de la intervenció farmacogenètica en l'optimització del tractament farmacològic en pacients afectes d'esquizofrènia

mihealth - technologyL'objectiu de l'estudi presentat per Rosa Catalán, coordinadora de Qualitat i Seguretat de l'ICN, era validar prospectivament el possible benefici clínic i/o econòmic d'una intervenció farmacogenètica per a la selecció de les dosis terapèutiques i/o tipus d'antipsicòtics en pacients afectes d'esquizofrènia. Durant l'any 2010 es va realitzar un estudi pilot amb 30 casos de pacients refractaris a tractament farmacològic, on la utilització de la intervenció farmacogenètica (utilització dels polimorfismes dels enzims metabòlics) va aportar dades clínicament rellevants de toxicitat i d'eficàcia clínica en el 75 % dels casos estudiats. En base a aquests resultats preliminars, s'ha dut a terme la protocol·lització de la intervenció farmacogenètica i s'ha promogut un estudi multicèntric finançat amb fons públics (FIS), per dur a terme la validació clínica de la intervenció en 600 pacients afectats de símptomes psicòtics de l'espectre esquizofrènic i que canvien o inicien tractament amb antipsicòtics.