Cèl·lules mare per tractar malalties oculars

La teràpia cel·lular amb cèl·lules mare està revolucionant l'enfocament de tractament de moltes patologies greus. Substituir les cèl·lules d'un teixit danyat per altres noves del mateix pacient és ja una realitat. És la base de la teràpia cel·lular i la medicina regenerativa, l'últim gran avenç de la biomedicina. En aquesta línia, l'Hospital Clínic de Barcelona a través de l'Institut Clínic d'Oftalmologia i el seu banc de teixits, la Transplant Service Foundation (TSF), lideren un assaig clínic multicèntric amb la Clínica Barraquer i l'Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona per al tractament mitjançant teràpia cel·lular de patologies de la superfície ocular que indueixen a la pèrdua de la visió, com les provocades per cremades per sosa càustica. La tècnica es presentarà aquesta tarda a Sitges, en el marc del la reunió anual dels bancs d'ulls europeus, el XXII European Eye Bank Association Anual Meeting, que organitzen de forma conjunta Clínic-TSF i el Banc d'Ulls per a Tractaments de la Ceguesa (BUTC) - Centro de Oftalmologia Barraquer.

Encara que Espanya segueix sent capdavantera pel que fa al nombre de donants de còrnia generats i es realitzen més de 3.000 trasplantaments a l'any, la investigació desenvolupada pels especialistes dels Bancs d'Ulls és fonamental per aconseguir una major optimització de les còrnies obtingudes, per tal de obtenir la millor qualitat dels empelts per tornar la visió a un cec corneal que, d'altra manera, no tindria solució. La trobada que avui i demà es celebra a Sitges, reuneix els principals especialistes europeus en bancs d'ulls per abordar temes com la millora de la selecció de donants, les noves tècniques i desenvolupaments en conservació, tant en sistemes com en mitjans, així com els últims avenços en trasplantaments de còrnia.

Primer assaig clínic d'Espanya

L'assaig clínic multicèntric liderat pel Dr. Ricardo Casaroli, oftalmòleg del Clínic de Barcelona - Transplant Service Foundation i especialista en biologia cel·lular i molecular, compta amb la participació clínica de la Clínica Barraquer i l'Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona. Es tracta d'un estudi únic a Espanya - becat amb un FIS en teràpies avançades de l'Instituto de Salud Carlos III- que utilitza cèl·lules mare adultes per al tractament de nombroses patologies que afecten la superfície ocular.

Actualment centres nord-americans, europeus i japonesos estan aplicant aquesta tècnica amb un 60-95% d'èxit, el que es tradueix en una recuperació de visió útil del pacient (no total). Fins l'any passat uns 180 pacients de tot el món van ser tractats amb aquesta tècnica, una xifra encara molt reduïda tenint en compte els efectes negatius que produeix en qui pateix aquest tipus de malalties (ceguesa).

El projecte està aprovat i té previst el seu començament com a estudi pilot durant el primer trimestre de 2010. Un total de 15 pacients (5 de cada centre: Clínic de Barcelona, Clínica Barraquer i l'Institut de Microcirurgia Ocular de Barcelona) seran sotmesos a aquest tractament durant un any. A la Transplant Service Foundation un equip multidisciplinar format per biòlegs, biotecnòlegs i experts en biologia cel·lular i molecular processaran les cèl·lules per a l'autotrasplantament.

Aposta per la medicina regenerativa mitjançant teràpia cel·lular

A l'ull (limbe cornial) hi ha cèl·lules progenitores adultes (cèl·lules mare) capaços de regenerar la superfície ocular per tal de mantenir la seva transparència i una bona visió. Hi ha patologies que indueixen a la fallada d'aquestes cèl·lules produint la pèrdua de transparència i per tant de visió. Aquesta nova teràpia avançada sobre la superfície ocular consisteix en la recuperació de les cèl·lules de l'ull sa del pacient (aquestes patologies solen ser unioulares) per cultiu cel·lular i la posterior implantació a l'ull danyat. L'operació és relativament senzilla: consisteix en una biòpsia mínimament invasiva a l'ull sa (per a extracció de cèl·lules), cultiu cel·lular ex vivo i posterior reimplant a la superfície ocular de l'ull malalt. Es tracta d'un trasplantament autòleg o autotrasplantament a partir de cèl·lules mare adultes del limbe cornial per tal de regenerar i reparar el teixit danyat. L'objectiu és que els cirurgians apliquin de manera estandarditzada aquest nou procediment als seus pacients. Aquest mètode no s'ha provat en el nostre país i compta amb un ampli índex d'èxit fora de les nostres fronteres.

Noves perspectives de tractament: aplicació clínica estandarditzada

L'aplicació i estandardització de la tècnica obre noves perspectives al tractament de determinades patologies que abans o no tenien solució o es tractaven amb tècniques molt agressives amb un alt nivell de fracàs. Parlem de patologies poc freqüents però amb un alt impacte sobre la qualitat de vida de qui les pateix, són trastorns que impliquen una insuficiència límbica, com la produïda per cremades per sosa càustica.

La Transplant Service Foundation en xifres

Amb més de 15 anys d'experiència, la TSF l'Hospital Clínic de Barcelona es dedica a la donació, obtenció, processament, distribució i seguiment d'òrgans i teixits humans per a trasplantament. Des de on s'han realitzat més de 6.000 procediments de donació, més de 4.500 coordinacions de trasplantament d'òrgans sòlids, i s'han distribuït més de 100.000 teixits amb les millors garanties de seguretat i qualitat.

Dades de processament i distribució de teixits del 2002 al 2008: • 16% Distribució de còrnies de l'Estat • 40% Distribució de osteotendinós de l'Estat • 50% Distribució de cardiovascular de l'Estat