L’IDIBAPS publica el Codi de Bones Pràctiques en la Recerca

La recerca és un procés llarg i complex. El Codi de Bones Pràctiques en la Recerca de l’IDIBAPS pretén posar en mans dels investigadors i el personal dels grups de recerca un recull de normes per millorar la qualitat de les pràctiques de recerca i definir un marc ètic de comportament. Aquest document, coordinat pel Dr. Lluís Mont, ha estat elaborat per professionals amb experiència en aquest àmbit, redactat de manera planera, i es vol senzill, per ser fàcilment assequible.

El document abasta àmbits tan diversos com les normatives vigents, l’elaboració de protocols de recerca, la informació al pacient subjecte de participar en un estudi, la conservació de dades i mostres o l’autoria dels treballs de recerca, entre d’altres. Aquesta eina es posa a disposició de tota la comunitat de l’IDIBAPS, i de la comunitat investigadora en general, a través del web de l’IDIBAPS.