El colesterol accelera les manifestacions de la malaltia d’Alzheimer

Un nou model de ratolí transgènic, que es caracteritza per la sobreexpressió de SREBP-2 i mutacions en APP/PS1, permet entendre millor la relació entre el colesterol y la malaltia d’Alzheimer. El treball ha estat publicat a Human Molecular Genetics i encapçalat per investigadors de l’equip IDIBAPS Regulació mitocondrial de la mort cel·lular i esteatohepatitis, amb Elisabet Barbero com a primera signant i el Dr. José Carlos Fernández-Checa i la Dra. Anna Colell com a darrers. Aquest equip treballa a l’edifici CEK de l’IDIBAPS i pertany també a l’Institut d’Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB) del CSIC.

La seva recerca demostra el paper fonamental del colesterol en el desenvolupament de la malaltia d’Alzheimer, i aporta un nou model animal de ratolí que reprodueix més fidelment la malaltia que els anteriors.

A diferència dels models transgènics de la malaltia disponibles fins ara, el nou model de ratolí generat al laboratori presenta nivells elevats de colesterol al cervell, induïts per SREBP-2, i reprodueix un escenari on el colesterol, l’acumulació de beta-amiloide i tau es donen la mà. Els investigadors han observat que aquest augment accelera y empitjora diferents manifestacions patològiques de la malaltia d’Alzheimer, com són els dipòsits de beta-amiloide, el dany oxidatiu, la neuroinflamació y neurodegeneració, a més dels dèficits cognitius. El que converteix el nou model en més fidel al procés que pateixen els pacients humans és el fet que apareguin neurofilaments de proteïna tau hiperfosforilada. Es tracta d’una de les manifestacions típiques de la malaltia que esta més lligada amb la mort neuronal y que, fins ara, només s’havia observat en ratolins que presentaven mutacions en aquesta proteïna.

Juntament amb l’augment total de colesterol també s’observa un enriquiment de colesterol a la mitocòndria, orgànul fonamental per al metabolisme energètic cel·lular i la supervivència/mort cel·lular, acompanyat d’una disminució del glutatió (GSH) mitocondrial. Els investigadors, mitjançant una teràpia de recuperació dels nivells de GSH mitocondrial capaç d'obviar el bloqueig en el seu transport cap a la mitocòndria induït pel colesterol, aconsegueixen reduir significativament tan l’activitat de diferents kinases involucrades en la fosforilació anòmala de tau com els nivells d’agregats de la proteïna. Van observar també una profunda disminució dels dipòsits de beta-amiloide i millora de la degeneració sinàptica.

Aquests resultats evidencien la importància de preservar la defensa antioxidant mitocondrial com a estratègia terapèutica en la malaltia d’Alzheimer. Per traslladar el nou coneixement a la clínica caldrà seguir estudiant els efectes del control dels nivells de colesterol en pacients que es trobin en fases primerenques de la malaltia.

Referència: Barbero-Camps E, Fernández A, Martínez L, Fernández-Checa JC, Colell A. APP/PS1 mice overexpressing SREBP-2 exhibit combined Aß accumulation and tau pathology underlying Alzheimer's disease. Hum Mol Genet. 2013 May 21. [Epub ahead of print]