Com viure amb problemes a la tiroide, a Fòrum Salut Clínic

La conferència de setembre de Fòrum Salut Clínic va estar dedicada a com viure amb problemes a la tiroide i a respondre al dubte de si és veritat que poden produir canvis de pes. La conferència va anar a càrrec de la Dra. Mireia Mora, especialista Sènior del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Clínic.

La glàndula tiroide és una glàndula endocrina en forma de papallona que normalment es troba a la part anterior inferior del coll, per sobre de l'estèrnum, anterior a la tràquea i l'esòfag. Està formada per dos lòbuls, dret i esquerre i una part central anomenada istme. El paper de la tiroide és produir hormones tiroïdals, que se secreten a la sang i arriben a tots els teixits del cos.

Les hormones tiroïdals ajuden al cos a utilitzar energia, mantenint l’anomenat "metabolisme basal" actiu i estable. Això permet preservar la temperatura calenta del cos, necessària perquè el cervell, el cor, els músculs i altres òrgans funcionin en les condicions òptimes necessàries per als processos de l'organisme.

Els símptomes derivats d’una malaltia de la tiroide poden tenir com a causa el nivell i activitat excessiva (hipertiroïdisme), o disminuït, (hipotiroïdisme), de les hormones tiroïdals en els diferents òrgans. També hi ha efectes mecànics secundaris a l'augment de mida de la tiroide per inflamació, tiroïditis, formació d'un o diversos nòduls, nòdul únic o goll multinodular.

En acabar la conferència es va obrir el torn de preguntes, després del qual es va presentar la propera conferència del cicle Fòrum Salut Clínic. Serà el dijous 25 d’octubre i tractarà de La grip, més enllà d’un refredat, a càrrec de la Dra. Anna Vilella. Us hi esperem!