Commemoració del 25 anys de Malalties Autoimmunes a l’Hospital Clínic

El Servei de Malalties Autoimmunes ha celebrat el seu 25è aniversari en un acte commemoratiu que va tenir lloc el dimecres 14 de desembre, a l’Auditorium Esteve de l’Edifici CEK. El Dr. Ricard Cervera, Cap del Servei, ha estat el mestre de cerimònies d’aquest esdeveniment que ha comptat, entre d’altres, amb la participació d’Antoni Trilla, Director de Qualitat i Seguretat Clínica, Bernardo Pons-Estel, President de la Sociedad Argentina de Reumatología, Graciela S. Alarcón, de la University of Alabama at Birmingham (EUA), Yehuda Shoenfeld, del Zabludowicz Center for Autoimmune Diseases (Sheba Medical Center, Tel-Hashomer, Israel), i Antonio Coca, Director de l’Institut Clínic de Medicina i Dermatologia. L’acte també va servir per homenatjar en la seva jubilació al Dr. Miguel Ingelmo, primer cap del servei i  promotor d’aquesta estructura juntament amb el Dr. Josep Font, mort prematurament el 2006 als 53 anys d’edat, en plena maduresa professional.

Dr. Ingelmo, Dr. CerveraFa 25 anys es va crear la primera estructura organitzativa estable dedicada a les malalties autoimmunes a l’Hospital Clínic de Barcelona, la Unitat de Recerca en Malalties Autoimmunes Sistèmiques. Aquesta Unitat es va constituir el 1986 com a part de l’organigrama de recerca del Servei de Medicina Interna General i va ser la precursora de l’actual Servei de Malalties Autoimmunes.  La creació d’un servei dedicat a una àrea de la medicina que no és una especialitat reconeguda oficialment per les autoritats sanitàries, com és el cas del Servei de Malalties Autoimmunes, va ser fruit de l’esperit innovador que ha caracteritzat els equips dirigents de l’Hospital Clínic de Barcelona durant els últims quaranta anys.

Tant la Unitat inicial com el Servei actual es caracteritzen per associar a l’activitat assistencial una inequívoca vocació docent, investigadora i de divulgació de les malalties autoimmunes. Tot i les dificultats que ha calgut sortejar al llarg dels anys, aquesta quàdruple visió de l’activitat mèdica ha guiat el treball del seu equip des del començament. Aquesta estructura neix amb l’objectiu d’oferir un servei especialitzat en els principals problemes que caracteritzen les malalties autoimmunes sistèmiques. Les missions assignades per la Junta Facultativa de l’Hospital Clínic al Servei de Malalties Autoimmunes són:

  1. La prestació d’assistència mèdica especialitzada als malalts afectes de malalties autoimmunes sistèmiques.
  2. L’impuls de la docència en aquest camp de la patologia mèdica entre els estudiants de Medicina, metges i personal sanitari que hi estiguin interessats.
  3. La realització de projectes d’investigació que permetin progressar en el coneixement de l’etiopatogènia, característiques clíniques i millor tractament d’aquestes malalties.
  4. La divulgació de les activitats entre els malalts afectes d’aquestes patologies, els seus familiars i la societat en general, per tal de possibilitar una atenció integrada d’òptima qualitat.
Podeu trobar més informació en la memòria que s’ha elaborat per explicar dels primers 25 anys de dedicació estable a les malalties autoimmunes a l’Hospital Clínic i l’IDIBAPS.