• Idioma actual català

Descriuen els mecanismes pel quals els Cossos Lipídics es formen i minimitzen la lipotoxicitat

Els greixos són indispensables per a la vida, però molt tòxics en excés. És per això que els animals tenim teixit adipós: cèl·lules especialitzades en captar, acumular, i distribuir els greixos de forma controlada. De totes maneres, la importància dels greixos és tan gran per generar energia, crear noves membranes o fabricar molècules com les hormones, que en trobem a totes les cèl·lules. Dos treballs a Current Biology i Journal of Cell Biology descriuen com es creen i distribueixen els Cossos Lipídics, orgànuls cel·lulars que acumulen lípids amb diferents finalitats. Ambdós estudis estan encapçalats pel grup IDIBAPS de nova creació Transport de Lípids i Metabolisme, dirigit pel Dr. Albert Pol, investigador ICREA i Professor Associat a la Universitat de Barcelona. Aquestes estructures atrauen una atenció creixent en àmbits tan diversos com la immunologia, l’hepatologia, l’agricultura o la producció de biocombustibles. En els presents estudis s’han aplicat tècniques avançades de microscòpia confocal i electrònica i nous protocols de citometria de flux que han permès visualitzar la distribució dins la cèl·lula de lípids marcats o, fins i tot, la creació d’un cos lípídic a partir de les parets del reticle endoplasmàtic.