Cures infermeres en el procés de fi de vida, al Fòrum Salut Clínic

Després de l'obligat parèntesi estiuenc, el dijous 25 de setembre es va reempendre el cicle 2014 de conferències Fòrum Salut Clínic amb l'abordatge d'una activitat assistencial que resulta especialment sensible: les cures infermeres en el procés de fi de la vida. Aquest era també el títol de la conferència que van oferir la Sra. Montserrat Canalies i la Sra. Montserrat Venturas, ambdúes pertanyents a la Direcció Infermera de l'Hospital Clínic.

Tot el què comprèn el concepte "cuidar" es posa en marxa en totes aquelles etapes de la vida en les que una persona presenta unes necessitats i manifesta uns problemes de salut. En aquestes ocasions, és la professional infermera la responsable de la cura del pacient. Una d'aquestes etapes és la de la fi de la vida i de l'arribada de la mort. Quan arriben aquests moments es requereix una atenció específica infermera, que s'ha d'aplicar des d’un punt de vista multidimensional.

Les conferenciants van explicar a tots els presents que la malaltia crònica irreversible es caracteritza, en la seva fase final, per l'extinció gradual de la vida, i que és una etapa de gran fragilitat ja que hi ha la possibilitat d'experimentar canvis importants en un període molt curt de temps. Per part del pacient es genera una demanda d’atenció, tant a nivell físic com emocional -del pacient, la familia i els éssers estimats-, i també espiritual i social.

Quina és la finalitat del procés assistencial en aquesta etapa de fi de la vida? Principalment, el respecte a la dignitat de la persona i possibilitar una mort tranquilai  amb comfort. Per tal d'aconseguir-ho cal assegurar un control adequat dels símptomes, respectar les voluntats anticipades del pacient, facilitar-ne la intimitat, evitar la sensació que pot tenir d’abandonament i donar suport a la família. Sobre tot en els darrers dies de vida, en la situació coneguda con d'agonia, aquests elements són fonamentals en el procés d'acompanyament del pacient cap a l'etapa final.

Després de la intervenció de la Sra. Canalies i la Sra. Venturas es va obrir el torn de preguntes del públic, després del qual es va anunciar el tema de la propera conferència del cicle, que anirà a càrrec del Dr. Joan Escarravill amb el títol Atenció a la cronicitat: un problema o un èxit? i que tindrà lloc el dijous 30 d'octubre.