Investigadors de l'IDIBAPS - Hospital Clínic protagonitzen el debat sobre els nous anticoagulants a l'American Heart Association

Avui dia es compta amb tractaments anticoagulants més fàcils d'administrar i seguir que el ja clàssic Sintrom. Aquest tractament està molt establert però requereix d'un control exhaustiu que es pot relaxar gràcies als nous anticoagulants. Malgrat això, davant dels nombrosos avantatges que aporten aquests nous fàrmacs cal tenir en compte dos inconvenients. El primer és el seu preu elevat i el segon és la resistència a prescriure'ls per la dificultat de revertir-ne l’acció. Sobre aquest tema van debatre en un seminari online de l'American Heart Association el Dr. Ginés Escolar i la Dra. Ana Galán, de l'equip d'Hemoteràpia i Hemostàsia de l'IDIBAPS - Hospital Clínic de Barcelona.

El Sintrom és reversible amb vitamina K en qüestió d'hores i amb complexos de protrombina en minuts, si cal realitzar per exemple una intervenció cardíaca. L'equip que dirigeix el Dr. Ginés Escolar estudia com es podrien revertir els efectes dels nous anticoagulants. Basant-se en resultats amb models animals, s'ha analitzat in vitro la utilitat de tres teràpies per contrarestar l'efecte de apixaban, un dels nous anticoagulants, en sang humana circulant sobre un segment vascular ja danyat. Les teràpies estudiades són el factor VII recombinant i els complexos de protrombina activats i no activats.
Els resultats han mostrat que els tres compostos podrien servir per enfrontar-se als trastorns de la coagulació que podria generar apixaban. Mentre que els complexos de protrombina activats i no activats semblen ser més eficients que el factor VII recombinant en la restauració de la generació de la trombina, aquest factor de coagulació va ser el més ràpid en produir un trombe compacte, seguit de complexos de protrombina activats i no activats.
Aquests resultats obren la possibilitat d’investigar les dosis d'agents reversibilizants com els de protrombina, que podrien servir per compensar els defectes que produeixen els nous fàrmacs i generar dades per a un assaig clínic. El treball també conclou que no hi ha un efecte directe antiplaquetari de apixaban, sinó que la disminució de la generació de trombina té un efecte indirecte sobre les plaquetes. Els investigadors conclouen que els complexos de protrombina no activats serien els que ofereixen millor seguretat i resultats globals, mentre que els factors VIIa recombinant serien l'opció més potent encara que cal seguir estudiant els efectes secundaris que poden tenir.