Recerca

Demostren el potencial d'una nova teràpia biològica en hidatidosi secundària

Investigadors de l'Hospital Clínic - IDIBAPS demostren que la infusió de formes solubles de dues proteïnes limfocitàries, CD5 i CD6, té efectes beneficiosos en hidatidosi secundària, una malaltia parasitària molt freqüent en zones rurals de tot el món. Aquesta malaltia s’adquireix per contacte amb gossos infectats o ingesta d'aliments d'origen boví, oví o porcí contaminats. L'estudi, realitzat en ratolins i publicat a la revista PLoS Neglected Tropical Diseases, l'han coordinat el Dr. Francisco Lozano, cap del grup IDIBAPS sobre Immunoreceptors del sistema innat i adaptatiu i Consultor Sènior del Servei d'Immunologia del Clínic, i el Dr. Gustavo Mourglia-Ettlin, docent i investigador de la Facultat de Química de la Universitat de la República (Montevideo - Uruguai).

La hidatidosi o equinococcosi quística és una infestació crònica provocada per larves del cuc Echinococcus granulosus que genera l'aparició de quists parasitaris en diferents òrgans com el fetge, el pulmó o el cervell. Un dels principals riscos de la malaltia és la fissura dels quists, que permet l'alliberament de paràsits presents en el seu interior fomentant la generació de noves larves (hidatidosi secundària) o provocant reaccions al·lèrgiques greus (xoc anafilàctic).

Les opcions terapèutiques actuals inclouen l'administració de fàrmacs antiparasitaris d'escassa eficàcia i alta toxicitat, així com l'extirpació quirúrgica dels quists dels òrgans afectats. Durant la intervenció es poden produir fissures en els quists amb la qual cosa les larves que contenen poden alliberar-se i provocar un quadre de hidatidosi secundària.

En l'estudi publicat a PLoS Neglected Tropical Diseases els investigadors han demostrat que els receptors CD5 i CD6 dels limfòcits són capaços d'unir-se a les larves, la forma responsable de la hidatidosi secundària, bloquejant així el procés infecciós. "L’administració d’aquestes dues proteïnes en la seva forma soluble a ratolins infectats produeix un efecte beneficiós: disminueix el percentatge de ratolins infectats, disminueix la mida dels quists i disminueix, també, el nombre de quists", explica Francisco Lozano.

Els investigadors plantegen, com a nova estratègia terapèutica, realitzar un rentat o infusió peritoneal amb les proteïnes solubles immediatament després de la intervenció quirúrgica. Aquesta estratègia podria disminuir de manera significativa el potencial desenvolupament de nous quists secundaris. "Ara es donen antiparasitaris tòxics i poc eficaços. Aquestes proteïnes que nosaltres proposem utilitzar són d'origen humà i mancats d'efectes indesitjables", assenyala el Dr. Lozano. "El nou tractament és una espècie d'immunoteràpia utilitzant proteïnes capaces de reconèixer el paràsit fent que la infecció no progressi", conclou

Referència de l’article:

The ectodomains of the lymphocyte scavenger receptors CD5 and CD6 interact with tegumental antigens from Echinococcus granulosus sensu lato and protect mice against secondary cystic echinococcosis. Mourglia-Ettlin G, Miles S, Velasco-De-Andrés M, Armiger-Borràs N, Cucher M, Dematteis S, Lozano F. PLoS Negl Trop Dis. 2018 Nov 30;12(11):e0006891. doi: 10.1371/journal.pntd.0006891. eCollection 2018 Nov.