Recerca

Demostren l’eficàcia de l’endoscòpia d’alta definició en la detecció de lesions en persones amb Síndrome de Lynch

Investigadors del Clínic-IDIBAPS han coordinat un estudi multicèntric en el que demostren que l’endoscòpia d’alta definició és igual d’efectiva que la cromoendoscòpia en la realització de colonoscòpies de seguiment en pacients amb Síndrome de Lynch, la causa més freqüent de càncer colorectal (CCR) hereditari. La cromoendoscòpia és una tècnica que requereix més temps de preparació i de realització de la prova, amb el que el fet d’utilitzar l’endoscòpia d’alta definició estalvia temps i proporciona una vigilància de la mateixa qualitat.

En l’estudi, publicat a la revista Gastroenterology, hi han participat 24 endoscopistes de 14 hospitals espanyols. L’han coordinat Maria Pellisé, gastroenteròloga del Clínic i investigadora del grup Oncologia gastrointestinal y pancreàtica de l’IDIBAPS i del CIBEREHD, i Francesc Balaguer, cap del Servei de Gastroenterologia del Clínic i investigador del mateix grup. La primera signant de l’estudi és Liseth Rivero-Sánchez, especialista del Servei.

La Síndrome de Lynch és la causa més comuna de càncer de còlon i recte hereditari. És una malaltia hereditària que es caracteritza per una predisposició a desenvolupar diferents tipus de càncer en edat jove (CCR i càncer d’endometri, entre d’altres) i que està provocada per mutacions en els gens responsables de la reparació del ADN.

La lesió precursora del CCR en la Síndrome de Lynch són els adenomes, que tenen característiques moleculars i histològiques concretes i, que a més, tenen una morfologia plana i estan localitzats en el còlon dret.

Gràcies als programes de vigilància intensiva, a través de colonoscòpies cada 1-2 anys en edats primerenques, s’ha aconseguit reduir la mortalitat associada al CCR. “Una detecció elevada d’adenomes agressius és clau per minimitzar el risc d’aparició d’un tumor en l’interval entre colonoscòpies”, explica Francesc Balaguer.

La cromoendoscòpia és una tècnica que es basa en l’aplicació de colorants específics sobre la mucosa del còlon durant l’exploració per endoscòpia per millorar el contrast entre l’epiteli normal i les lesions. Aquesta tècnica, que és laboriosa i requereix de més temps per a dur-la a terme, és la recomanada actualment per al seguiment dels pacients amb síndrome de Lynch, en base a estudis no controlats.

Aquesta recomanació, però, no té en compte els nous equips d’endoscòpia. En els darrers 10 anys hi ha hagut un increment en la detecció de lesions colorectals gràcies a les millores en la tecnologia endoscòpica i l’arribada de l’alta definició, la implementació d’indicadors de qualitat en la colonoscòpia i l’efecte d’aprenentatge produït per l’ús de la cromoendoscòpia.

Per a l’estudi, els investigadors es van plantejar que, en mans expertes, l’endoscòpia de llum blanca d’alta definició podia ser tan efectiva com la cromoendoscòpia en la detecció d’adenomes en pacients amb Síndrome de Lynch. “Donat que aquesta és una malaltia poc comuna, faltaven estudis amb un major nombre de pacients per aportar una millor evidència sobre aquest tema”, assenyala Maria Pellisé.

Hi van participar 256 pacients als que se’ls va fer, o bé una cromoendoscòpia, o bé una endoscòpia amb llum blanca d’alta definició realitzada per endoscopistes especialitzats en la detecció de lesions colorectals en pacients d’alt risc de càncer de còlon i recte. Es va comparar la taxa de detecció d’adenomes entre els dos grups.

Els resultats de l’estudi demostren que no hi ha diferències significatives en la detecció d’adenomes en pacients amb Síndrome de Lynch mitjançant les dues tècniques quan l’exploració la realitza un endoscopista expert. “Aquests resultats, a més, són reproduïbles entre els diferents centres i endoscopistes que han participat a l’estudi”, explica Liseth Rivero.

Els resultats d’aquest estudi col·laboratiu suggereixen que, en mans d’endoscopistes experts, no és imprescindible realitzar una cromoendoscòpia per proporcionar una vigilància d’alta qualitat en pacients amb alt risc de càncer de còlon”, conclou Maria Pellisé.

Aquest estudi s’emmarca en el grup EndoCAR, creat fa 9 anys i format per endoscopistes de diferents hospitals per millorar el maneig dels pacients amb alt risc de CCR. Dins d’aquest grup en el darrer any s’han publicat 4 articles més, tots centrats en endoscòpia avançada diagnòstica per la prevenció del CCR.

Referència de l’estudi:

White-light Endoscopy is Adequate for Lynch Syndrome Surveillance in a Randomized and Non-inferiority Study.

Rivero-Sánchez L, Arnau-Collell C, Herrero J, Remedios D, Alvarez V, Albéniz E, Calvo P, Gordillo J, Puig I, López Vicente J, Huerta A, López-Cerón M, Salces I, Peñas B, Parejo S, Rodriguez de Santiago E, Herraiz M, Carretero C, Gimeno-Garcia AZ, Saperas E, Alvarez-Urturi C, Moreira R, Rodriguez de Miguel C, Ocaña T, Moreira L, Carballal S, Sánchez A, Jung G, Castells A, Llach J, Balaguer F, Pellisé M.

Gastroenterology. 2019 Sep 11. pii: S0016-5085(19)41311-5. doi: 10.1053/j.gastro.2019.09.003