Recerca

Demostren l’eficàcia d’un nou tractament en càncer de pulmó avançat en un subgrup de pacients

Investigadors del Clínic-IDIBAPS han participat en un estudi internacional que demostra que el tractament amb Capmatinib millora la resposta i la supervivència en càncer de pulmó de cèl·lula no petita metastàsic. En concret l’estudi de fase II, publicat a la revista New England Journal of Medicine, s’ha centrat en aquells pacients amb una mutació en el gen MET, i més en concret METex14.

Noemí Reguart, una de las firmantes del artículo publicado en el NEJM.

En l’estudi hi ha participat la Dra. Noemí Reguart, oncòloga de l’Hospital Clínic i investigadora del grup Genòmica translacional i teràpies dirigides en tumors sòlids de l’IDIBAPS. L’hospital ha estat un dels màxims reclutadors de pacients de l’estudi, gràcies a que fa cinc anys es va implantar un cribratge molecular sistemàtic a tots els pacients amb carcinoma de pulmó de cèl·lula petita metastàtics de nou diagnòstic.

El càncer de pulmó és la primera causa de mort per càncer. En els anys vinents es preveu una major incidència, no només en homes sinó també en dones, a causa de l'augment del consum de tabac. Gràcies als avenços terapèutics dels últims anys, l'abordatge de la malaltia ha canviat i l'objectiu és cronificar-la.

En l’actualitat s’estan destinant molts esforços en implantar en la pràctica clínica habitual la classificació molecular dels tumors amb dades genòmiques que proporcionin informació pronòstica i predictiva imprescindibles per al tractament dels pacients.  

Recentment, en un estudi coordinat per la Dra. Reguart i publicat a la revista Cancers, es va desxifrar el perfil molecular i la incidència de diferents mutacions en 224 pacients amb càncer de pulmó diagnosticats en l’àrea d’influència de l’Hospital Clínic en els darrers 4 anys. El treball va demostrar que el 68% dels pacients tenen una alteració oncogènica identificable, entre les mes freqüents, KRAS (31%), EGFR (19%) i METΔex14 (5%), BRAF (4)%, i ALK (4)%. L’estudi també va demostrar com la teràpia personalitzada millorava significativament la supervivència d’aquests pacients amb oncogens a l’Hospital.

Ens vàrem quedar molt sorpresos quan vàrem veure que les mutacions de METex14 son la tercera alteració genètica mes freqüent en el nostre medi. Fins aleshores no estàvem mirant aquest gen”, assenyala Noemí Reguart. Precisament, l’estudi publicat ara al NEJM se centra en l’ús d’un nou tractament oral, el Capmatinib, que és un inhibidor molt potent i selectiu del receptor MET.

En l’estudi publicat aquest mes al NEJM, denominat GEOMETRY mono-1, hi han participat 364 pacients que es van assignar a diferents cohorts en funció del tipus de mutació que tenien en el gen MET, inclosos pacients que havien rebut tractament previ. Els dos grups de pacients van rebre el tractament amb Capmatinib.

El tractament va demostrar una activitat antitumoral significativa en els pacients amb càncer de pulmó que tenien la mutació METex14 i que no havien rebut cap tractament previ, arribant a una resposta del 68%. La durada d’aquesta resposta va ser de més d’un any. D’altra banda, la resposta al tractament va ser més baixa en el grup de pacients amb la mateixa mutació però que havien estat tractats amb anterioritat (41% de resposta). “Aquestes dades reflecteixen la importància de fer un estudi genètic precoç al diagnòstic de la malaltia, per tenir tota la informació molecular de cada pacient i poder iniciar el tractament dirigit de ben inici”, assenyala Noemí Reguart.

Aquest és el segon fàrmac que demostra ser altament eficaç en els pacients amb càncer de pulmó metastàtic amb aquesta alteració genètica METex14. Fins ara aquets pacients no s’identificaven i es tractaven amb quimioteràpia convencional. Els resultats reflecteixen la superioritat del fàrmac i una nova indicació terapèutica en un subgrup específic de pacients.

Els resultats d’aquest estudi amb Capmatinib suposa un gran avanç per als nostres pacients amb càncer de pulmó, una nova opció terapèutica clarament superior al tractament tradicional , que permet aconseguir una milloria simptomàtica molt ràpida del pacient amb una excel·lent tolerància”, explica la Dra. Reguart. “I remarquen la importància de la medicina de precisió basada en la genètica per poder aconseguir resultats que veritablement impactin en la qualitat de vida dels nostres pacients’’, afegeix.

“L’estudi ha estat una gran oportunitat per poder donar la millor opció terapèutica a un gran nombre de pacients amb càncer de pulmó del nostre centre i ens ha posat com a referents en l’àmbit nacional en tecnologia genòmica aplicada a la salut”, conclou Noemí Reguart.

Referència de l’estudi:

Capmatinib in MET Exon 14-Mutated or MET-Amplified Non-Small-Cell Lung Cancer.

Wolf J, Seto T, Han JY, Reguart N, Garon EB, Groen HJM, Tan DSW, Hida T, de Jonge M, Orlov SV, Smit EF, Souquet PJ, Vansteenkiste J, Hochmair M, Felip E, Nishio M, Thomas M, Ohashi K, Toyozawa R, Overbeck TR, de Marinis F, Kim TM, Laack E, Robeva A, Le Mouhaer S, Waldron-Lynch M, Sankaran B, Balbin OA, Cui X, Giovannini M, Akimov M, Heist RS; GEOMETRY mono-1 Investigators.N Engl J Med. 2020 Sep 3;383(10):944-957. doi: 10.1056/NEJMoa2002787.