Descobreixen un nou mecanisme i fàrmacs per tractar malalties autoimmunes

Un treball coordinat pel Dr. Pere Santamaria, de la Universitat de Calgary i l’IDIBAPS, i publicat a la revista Nature, proporciona un nou enfocament per comprendre i tractar les malalties autoimmunes, sense comprometre la immunitat general de l’individu. Els investigadors han descobert un nou mecanisme cel·lular en cadena de regulació de la resposta autoimmune i un nou tipus de fàrmacs que actuen sobre aquest circuit cel·lular. El treball, realitzat en models animals, demostra per primera vegada que els limfòcits T reguladors autoreactius, que protegeixen l’organisme contra malalties autoimmunes concretes, es poden expandir in vivo de forma eficient i reproduïble.

El treball està liderat pel Dr. Pere Santamaria, professor de la Cumming Scool of Medicine de la Univeristat de Calgary (Canadà) i cap del grup IDIBAPS Patogènia i tractament de l'autoimmunitat. També hi han participat el grup de Diabetis Tipus 1 del Departament de Fisiologia i Immunologia de la Universitat de Barcelona, encapçalat pel Dr. Thomas Stratmann, i  altres investigadors del Canadà i els EUA.

Les malalties autoimmunes, com la diabetis tipus 1, l'esclerosi múltiple o l'artritis reumatoide, són el resultat d’un mal funcionament del sistema immunològic de l’organisme. En aquestes malalties els limfòcits T, les cèl·lules que coordinen la resposta immune contra virus i bacteris, ataquen a les cèl·lules del propi organisme en comptes de protegir-les, danyant l’òrgan diana. Per tractar la malaltia, s’han d’eliminar els limfòcits defectuosos, però els fàrmacs actuals no tenen mecanismes per distingir-los dels normals. Els medicaments utilitzats per tractar aquestes malalties autoimmunes també suprimeixen la immunitat normal, de manera que deixen el pacient desprotegit enfront altres malalties.

En el treball que publica la revista Nature, els investigadors han descobert que l’administració d’un nou tipus de nanopartícules, recobertes amb dianes proteiques adreçades als limfòcits T que causen les malalties autoimmunes, permeten la seva reprogramació cap a limfòcits T reguladors i l’eliminació selectiva de la malaltia en qüestió. Ho fan a través d’un nou mecanisme cel·lular en cadena que regula la resposta immunològica.

La recerca s’ha dut a terme en models animals de diferents malalties autoimmunes. Mitjançant aquesta aproximació s’han aconseguit restaurar els nivells normals de glucosa en sang en ratolins amb diabetis tipus 1, la funció motora en ratolins amb una malaltia similar a l’esclerosi múltiple i l’estructura i funcionalitat de les articulacions en ratolins amb artritis.

"Aquest descobriment és important ja que ara sabem com aturar les malalties autoimmunes d’una forma molt específica sense comprometre la immunitat general dels individus", explica el Dr. Santamaria. “El mecanisme que hem descobert i els nanofàrmacs que actuen sobre ell es podrien aplicar, potencialment, a moltes de les més de 80 malaties autoimmunes que afecten a les persones”, afegeix.

Informació de la imatge:

Cèl·lula autoreactiva (blau) capta els nanofàrmacs (vermell) que s’agrupen a la membrana.

Referencia de l’article:

Expanding antigen-specific regulatory networks to treat autoimmunity.

Clemente-Casares X, Blanco J, Ambalavanan P, Yamanouchi J, Singha S, Fandos C, Tsai S, Wang J, Garabatos N, Izquierdo C, Agrawal S, Keough MB, Yong VW, James E, Moore A, Yang Y, Stratmann T, Serra P, Santamaria P.

Nature. 2016 Feb 17. doi: 10.1038/nature16962.