Clínic Barcelona
Recerca

Descriuen el mecanisme intracel·lular de l’efecte anti-inflamatori de l’albúmina en les malalties hepàtiques

Investigadors del Clínic-IDIBAPS ha coordinat un estudi en el que es descriu el mecanisme pel qual l’albúmina sèrica humana (HSA) disminueix la inflamació en pacients amb cirrosi aguda i insuficiència hepàtica.  

Mecanisme anti-inflamatori de l'albumina. L'albumina es captada per les cel·lules del sistema immunitari on s'acumúla en els endosomes. En aquest compartiment intracellular, l'albumina bloqueja les vies inflamatories derivades de l'activació dels receptor

Llegeix més sobre: