Recerca

Descriuen el mecanisme intracel·lular de l’efecte anti-inflamatori de l’albúmina en les malalties hepàtiques

Investigadors del Clínic-IDIBAPS ha coordinat un estudi en el que es descriu el mecanisme pel qual l’albúmina sèrica humana (HSA) disminueix la inflamació en pacients amb cirrosi aguda i insuficiència hepàtica.  

Mecanisme anti-inflamatori de l'albumina. L'albumina es captada per les cel·lules del sistema immunitari on s'acumúla en els endosomes. En aquest compartiment intracellular, l'albumina bloqueja les vies inflamatories derivades de l'activació dels receptor

L’estudi l’ha coordinat el Dr. Joan Clària, consultor del Servei de Bioquímica i Genètica Molecular i cap del grup Inflamació i malaltia hepàtica de l’IDIBAPS. La recerca ha estat finançada per la European Foundation for the Study of Chronic Liver Failure (EF-CLIF) i s'ha publicat a la revista Science Translational Medicine.

L’albúmina sèrica humana és una proteïna que es sintetitza al fetge i que es troba en gran proporció en la circulació sent una de les més abundants de la sang. En pacients amb cirrosi aguda descompensada s'ha demostrat que l'administració d'albúmina redueix la inflamació sistèmica característica de la malaltia. No obstant això, els mecanismes pels quals aquest tractament és eficaç no es coneixen amb detall.

En l’estudi publicat a Science Translational Medicine els investigadors descriuen per primera vegada els mecanismes que expliquen l’efecte antiinflamatori de l’albúmina i com aquesta proteïna afecta a les cèl·lules del sistema immunitari.

Els investigadors van utilitzar leucòcits de sang perifèrica de pacients i van veure que l’albúmina inhibia la producció de molècules inflamatòries, com les citocines. Els leucòcits capten l’albúmina i l’acumulen  a un compartiment intracel·lular, els endosomes, on bloqueja les vies de senyalització activades pels receptors Toll-like. “Aquest bloqueig de les vies involucrades amb la inflamació succeeix sense alterar altres mecanismes de defensa dels leucòcits”, assenyala Joan Clària. Els efectes immunomoduladors in vitro de l’albúmina es van confirmar in vivo en models animals.

"Aquest estudi posa les bases per a l’inici de teràpies basades en l'albúmina en diferents formats -infusions, recanvi plasmàtic- no sols en malalties hepàtiques greus, sinó també en pacients crítics amb sepsis o Covid-19", conclou Joan Clària.

Referència de l’estudi:

Albumin internalizes and inhibits endosomal TLR signaling in leukocytes from patients with decompensated cirrhosis

Mireia Casulleras, Roger Flores-Costa, Marta Duran-Güell, José Alcaraz-Quiles, Silvia Sanz, Esther Titos, Cristina López-Vicario, Javier Fernández, Raquel Horrillo, Montserrat Costa, Pierre de la Grange, Richard Moreau, Vicente Arroyo and Joan Clària.

Science Translational Medicine  21 Oct 2020: Vol. 12, Issue 566, eaax5135. DOI: 10.1126/scitranslmed.aax5135