Recerca

Descriuen els efectes beneficiosos i mecanismes d'acció d'un nou tractament per a la hipertensió portal i la fibrosi hepàtica

Un estudi publicat a la revista Journal of Hepatology demostra per primera vegada l'eficàcia del fàrmac lanifibranor sobre la hipertensió portal i la fibrosi hepàtica en models preclínics de malaltia hepàtica crònica.

Zoe Boyer-Diaz, Jordi Gracia-Sancho i Peio Aristu-Zabalza, autors principals del treball

L'estudi ha estat elaborat pel grup 'Biologia Vascular Hepàtica' de l'IDIBAPS i l'spin-off de la institució Barcelona Liver Bioservices (BLB) sota el lideratge de Jordi Gràcia-Sancho, cap del grup de l'IDIBAPS i investigador del CIBEREHD. El treball s'ha desenvolupat en col·laboració amb Inventiva, una empresa biofarmacèutica de fase clínica centrada principalment en el desenvolupament de teràpies per al tractament de les malalties hepàtiques no alcohòliques.

"L'estudi demostra els efectes beneficiosos de l'agonista pan-PPAR lanifibranor en la millora del fenotip de les cèl·lules endotelials sinusoïdals de fetge, les cèl·lules estrellades hepàtiques i els macròfags hepàtics el que, en última instància, porta a una reducció de la pressió portal i la fibrosi hepàtica. Les dades s'han obtingut de dos models preclínics de malaltia hepàtica crònica avançada i de cèl·lules primàries humanes cultivades a la plataforma ExoLiver® ", expliquen Zoe Boyer-Diaz i Peio Aristu-Zabalza, co-primers autors de la publicació.

Aquesta tecnologia desenvolupada pel grup mimetitza el microambient sinusoïdal hepàtic humà i permet el co-cultiu de cèl·lules primàries hepàtiques en un entorn similar al fisiològic, podent corroborar els resultats obtinguts en models animals en cèl·lules humanes.

"Tenint en compte l'actual falta de tractaments per als estadis avançats de la malaltia hepàtica crònica i la seva principal complicació, la hipertensió portal, les troballes presentades en l'estudi suposen un notable avanç en el desenvolupament de noves teràpies per a pacients amb hepatopaties cròniques", puntualitza Gràcia-Sancho. Aquesta és la raó per la qual l'spin-off BLB, especialitzada en el disseny i desenvolupament d'estudis preclínics en el camp de les malalties hepàtiques, pretén facilitar la col·laboració públic-privada per tal d'apropar noves possibles teràpies a l'àmbit clínic i als pacients.

Lanifibranor es troba ja en fases d'investigació clíniques i, després dels resultats positius de l'estudi en fase 2, Inventiva va comunicar els plans per a la seva avaluació en fase 3 en pacients amb esteatohepatitis no alcohòlica (NATIVE3; NASH lanifibranor Phase 3 trial). No obstant això, les dades publicades en aquest estudi obren la porta a l'avaluació en pacients amb cirrosi descompensada i hipertensió portal, que es troben en situació de risc i freqüentment han de recórrer al trasplantament hepàtic com a únic tractament disponible.Referència de l'article:
Pan-PPAR agonist lanifibranor improves portal hypertension and hepatic fibrosis in experimental advanced chronic liver disease.
Zoe Boyer-Diaz, Peio Aristu-Zabalza, María Andrés-Rozas, Claude Robert, Martí Ortega-Ribera, Anabel Fernández-Iglesias, Pierre Broqua, Jean-Louis Junien, Guillaume Wettstein, Jaime Bosch, Jordi Gracia-Sancho. Journal of Hepatology, 2021, doi: 10.1016/j.jhep.2020.11.045.