Recerca

Descriuen una regió en el genoma implicada en el desenvolupament de la hipertensió arterial pulmonar hereditària

Investigadors de l’IDIBAPS, la UPF i l’Institut Tecnològic d'Israel - Technion han identificat una regió en el genoma que podria contribuir a augmentar la susceptibilitat de desenvolupar hipertensió arterial pulmonar entre els portadors d’una mutació en el gen BMPR2, responsable de la forma hereditària d’aquesta malaltia. L’estudi ha estat publicat a la revista Journal of Medical Genetics.

La hipertensió arterial pulmonar hereditària (HAPH) és una malaltia rara que es caracteritza per un augment anormal de la pressió arterial mitjana en el pulmó. Aquesta trastorn és causat principalment per mutacions en el gen BMPR2. Tot i així, la identificació de mutacions en determinats gens sovint no és suficient per entendre la base genètica de les malalties rares hereditàries. De fet, s’ha vist que alguns dels portadors d’aquestes mutacions ni tan sols desenvolupen la malaltia, un fenomen conegut com a penetrança incomplerta. En els darrers anys, s’ha vist que aquest fenomen és força més important i general del que s’havia imaginat en dècades anteriors.

“En l’àmbit clínic, és important poder identificar algun biomarcador per poder determinar quins pacients portadors d’una mutació desenvoluparan la malaltia. En aquests casos, el seguiment clínic dels pacients portadors de mutació però amb menor risc a patir la malaltia seria menys exhaustiu”, comenta Irene Madrigal, especialista sènior del Servei de Bioquímica i Genètica Molecular de l’Hospital Clínic de Barcelona, investigadora a l’IDIBAPS i coordinadora de l’estudi.

“La nostra tasca ha consistit en estudiar quins elements modificadors genètics poden explicar aquesta diferència entre portadors malalts i portadors sans”, detalla Robert Castelo, professor titular al Departament de Ciències Experimentals i de la Salut (DCEXS) de la UPF.

Els investigadors han dut a terme l’estudi en una família afectada per HAPH, on al voltant del 40% dels portadors de la mutació han desenvolupat la malaltia. La família estudiada comprèn 65 individus de cinc generacions diferents, dels quals 22 són portadors de la mutació i vuit han estat diagnosticats d’HAPH.

"Mitjançant l'anàlisi dels seus perfils genètics, hem aconseguit identificar una regió en el genoma que potencialment podria contribuir a manifestar susceptibilitat a la malaltia entre els portadors de la mutació”, comenta Pau Puigdevall, primer signant de l’article.

Aquest resultat pot ajudar a avançar en la comprensió dels modificadors genètics que afecten a les mutacions que causen la HPAH. “No obstant, caldran esforços addicionals per tal d'identificar el mecanisme genètic i molecular concret responsable d'aquesta susceptibilitat per tal de poder-la diagnosticar amb completa fiabilitat", conclou Castelo, que també és cap del grup de Genòmica Funcional del Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica (GRIB, grup mixt de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques i la UPF).

També han participat el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Malalties Respiratòries (CIBERES) i el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Malalties Rares (CIBERER). L’estudi ha estat possible gràcies al finançament de l’Institut de Salut Carlos III, el FonsEuropeu de Desenvolupament Regional (FEDER), l'AGAUR, MINECO/FEDER i María de Maeztu.

Treball de referència:

Puigdevall P, Piccari L, Blanco I, et al Genetic linkage analysis of a large family identifies FIGN as a candidate modulator of reduced penetrance in heritable pulmonary arterial hypertension Journal of Medical Genetics Published Online First: 20 March 2019. doi: 10.1136/jmedgenet-2018-105669.

Font de la imatge: BruceBlaus [CC BY-SA 4.0]