Recerca

Desenvolupen aparells de baix cost que podrien facilitar l'atenció respiratòria pediàtrica i adulta en països en vies de desenvolupament

Investigadors de l'IDIBAPS, el CIBER de Malalties Respiratòries (CIBERES) i la Universitat de Barcelona, del grup de Ramon Farré, han desenvolupat i avaluat les prestacions tècniques de dos aparells de baix cost per facilitar l'aplicació de suport respiratori pediàtric i adult, respectivament, en països en vies de desenvolupament.

Aquestes innovacions, liderades pel Dr. Farré, cap del grup Biofísica respiratòria i bioenginyeria de l'IDIBAPS i catedràtic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, han estat publicades en les revistes American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine i European Respiratory Journal, seguint la línia de recerca del grup sobre instrumentació en teràpies respiratòries.

Estendre l'aplicació de suport respiratori pediàtric en països en desenvolupament és de vital importància si es té en compte que, segons les dades publicades per l'OMS, el 2015 hi va haver 5,9 milions de morts entre nens menors de 5 anys dels que 2, 7 milions van ocórrer en el període neonatal, sent la pneumònia la causa principal de mort en els països de l'Àfrica subsahariana. D'altra banda, les apnees del son en l'adult, que comporten un considerable risc d'alteracions cardiovasculars, són prevalents en països en via de desenvolupament i a l’actualitat, no poden ser tractades de forma adequada per falta d'aparells per proporcionar la teràpia respiratòria requerida.

L'aplicació de suport de ventilació mitjançant pressió positiva a la via aèria (CPAP) és molt útil per al tractament de les malalties respiratòries greus en pediatria, especialment en nadons prematurs i en nadons lactants, i en adults amb apnees del son. No obstant això, els pacients de països pobres no tenen accés als aparells de CPAP comercialitzats seguint un esquema industrial de producció i distribució per al mercat occidental i, per tant, amb un cost inaccessible economies no desenvolupades.

Els investigadors van utilitzar un enfocament innovador, basat en el disseny col·laboratiu, que va involucrar a un equip d'enginyers civils de la Universidade Pedagogica de Moçambic, inicialment sense experiència en CPAP, i a un equip multidisciplinari occidental amb experiència en la tecnologia i l'aplicació clínica d'aquesta teràpia. El punt clau d'aquesta estratègia de transferència tecnològica, que el fa original en comparació amb altres propostes, va ser traslladar l'enfocament del disseny des de la perspectiva del país desenvolupat a la de l'equip del país en desenvolupament. Es va aconseguir dissenyar, construir i avaluar un dispositiu de CPAP d'alt rendiment que l'equip de Moçambic pogués construir i mantenir de forma autònoma a un cost baix (per sota de 100 euros, davant CPAP convencionals que oscil·len entre 200 € i més de 1000 €) utilitzant components fàcilment disponibles a través del comerç electrònic.

És important destacar que el grup de recerca ha publicat aquestes innovacions seguint l'enfocament d'Open Source Hardware de manera que tots els detalls tècnics (esquemes, circuits, etc.) estan publicats (en web en l'aparell d'adults i en la publicació en el pediàtric) perquè siguin accessibles gratuïtament a fi que qualsevol usuari interessat pugui construir els aparells de CPAP amb facilitat. Aquesta manera de transferència tecnològica és de gran interès per a països en desenvolupament ja que, a més de possibilitar el tractament en pacients que d'altra manera no podrien ser tractats, afavoreix la creació d'iniciatives i empreses innovadores en aquests països.

"Creiem que qualsevol esforç per millorar l'atenció mèdica en els països en desenvolupament ha de tenir en consideració el punt de vista i les possibilitats reals de l'usuari final que és qui coneix les condicions concretes del seu entorn local clínic i tecnològic", assenyala Ramon Farré. "Aquesta solució està destinada a donar als pacients accés a un tractament en situacions en les que l'alternativa seria simplement deixar-los desatesos, amb conseqüències potencialment devastadores", afegeix. I conclou que, “actualment, estem portant l'aplicació pràctica de les nostres solucions en el sistema de salut d'un país africà i un altre del sud-est asiàtic".

En el treball també han participat experts de l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau i de l'Hospital Clínic (Barcelona), de la Universitat de Missouri (Estats Units) i de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (Barcelona).

Referència dels articles:

-Farré R, Montserrat JM, Solana G, Gozal D, Navajas D. Easy-to-build andaffordable CPAP device for adult patients in low-income countries. Eur Respir J. 2019 Feb 6. pii: 1802290. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30728204.

- Farré R, Trias G, Solana G, Ginovart G, Gozal D, Navajas D. Novel Approach for Providing Pediatric Continuous Positive Airway Pressure Devices in Low-Income, Underresourced Regions. Am J Respir Crit Care Med. 2019 Jan 1;199(1):118-120. doi: 10.1164/rccm.201808-1452LE. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30265582.

Open Source Hardware:

Descripció tècnica accessible des del web de la Universitat de Barcelona: http://www.ub.edu/biofisica/dwn/CPAP%20device%20Technical%20description.pdf

Els investigadors adverteixen que tot tipus de desenvolupament arran d'aquestes descripcions han de ser testats bojament abans de la seva implementació.