Un document de consens apunta les receptes per reduir l’impacte dels virus de l’hepatits B i C a Europa

Els virus de l’Hepatitis B (VHB) i l’Hepatitis C (VHC) provoquen cada any, respectivament, al voltant de 600.000 i 350.000 morts arreu del món. L’hepatitis vírica és la principal causa de cirrosi i càncer de fetge, la tercera causa de mort per càncer al rànquing mundial. Tot plegat dota d’especial importància l’article publicat per la revista Journal of Viral Hepatitis, on un panell d’experts, reunits a Brussel·les l’octubre de 2010, reflexiona sobre aquestes malalties en el context europeu. El Dr. Jordi Bruix, Cap de l’equip d’Oncologia Hepàtica de l’Hospital Clínic de Barcelona i l’Institut D’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), conegut internacionalment com a com a Barcelona Clínic Liver Cancer (BCLC), és el tercer signant d’aquest treball que compta amb la participació dels metges i investigadors més influents en aquest àmbit.

El document vol constituir una visió de referència sobre el problema i fa una crida a prendre accions tant a nivell dels governs de la EU com de les diferents agències oficials i industries biomèdiques involucrades. Els seus autors fan, per exemple, una crida a millorar les dades epidemiològiques sobre hepatitis B i C arreu d’Europa. Aquest coneixement s’hauria d’acompanyar d’un reforç dels programes de vacunació infantil de l’hepatitis B, el millor sistema de prevenció disponible ara per ara, i la implementació de programes de cribratge eficaços entre els grups de risc. Cal corregir les estimacions de prevalença d’aquestes malalties a Europa ja que estan esbiaixades com a conseqüència de factors com els fluxos migratoris. Sense aquestes dades es perd eficàcia en els programes de prevenció i tractament de la infecció.

Els tractaments actuals poden combatre el virus amb èxit en el 95% dels casos d’infecció per VHB i en el 60% dels casos de VHC.  Augmentar la cobertura d’aquests tractaments milloraria el seu èxit i podria reduir les taxes d’infecció i de mortalitat. D’altra banda, la incidència del Càncer Hepatocel·lular creix a Europa, i cal recordar que la seva història natural està íntimament lligada a aquests virus. Tot i l’aparició dels primers tractaments moleculars per combatre aquest càncer, amb un paper destacat per part de l’equip encapçalat pel Dr. Jordi Bruix, és necessària una implicació econòmica, política i científica, amb el suport del col·lectius de pacients, per ajuntar esforços i millorar els resultats en la lluita contra els VHC i VHB.

Poden accedir a l’article complert a través del web del Journal of Viral Hepatitis.