El Dr. Eduard Batlle explica la complexitat del càncer colorectal en un Seminari IDIBAPS

El càncer colorectal (CCR) és una de les principals causes de mort per càncer al món. El Dr. Eduard Batlle encapçala el Programa d'Oncologia i el Laboratori de Càncer Colorectal de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB), on estudien la gènesi del CCR i la seva progressió des de les primeres etapes de formació dels tumors invasius. El dilluns 17 juny va oferir un seminari IDIBAPS titulat "Understanding Colorectal Cancer es a Stem Cell Hierarchy". El seminari va ser presentat per la Dra. Cristina Nadal, investigadora IDIBAPS de l'equip d'Oncologia molecular i translacional que va col·laborar amb el Dr. Batlle en alguns dels resultats que va presentar. El seminari va resultar ser una de les darreres sessions amb més participació per part de l'audiència.

El Seminari es va organitzar en dues parts principals. A la primera, el Dr. Batlle va exposar alguns experiments efectuats amb organoides de tumors primaris de còlon, estructures cultivades in vitro que conserven importants característiques fisiològiques dels tumors colorectals. El cultiu d’organoides de tumors primaris ofereix un mitjà adequat i viable per a l'estudi dels mecanismes de progressió del càncer colorectal i possibles modalitats terapèutiques per aquesta malaltia.

Durant la segona meitat de la presentació va exposar alguns resultats relacionats amb el paper del TGF-ß. En un article recent publicat a Cancer Cell, amb la Dra. Cristina Nadal entre els autors, ell i els seus col·laboradors van demostrar que l'activitat del TGF-ß en les cèl·lules de l'estroma augmenta l'eficiència de la colonització d'òrgans per part de cèl·lules d'un CCR. Aquesta proteïna produeix altres efectes, com la secreció d'IL11 per fibroblasts associats amb el càncer estimulats per TGF-ß que desencadena la via de senyalització GP130/STAT3 a les cèl·lules tumorals, donant més probabilitats de supervivència a les cèl·lules metastàsiques.

Finalment, el Dr. Eduard Batlle va parlar del concepte de cèl·lula mare i el seu paper en la generació i població del teixit cancerós, i va dissertar sobre l'actual debat científic al voltant de les propietats de les cèl·lules mare canceroses i la seva importància real. La presentació va plantejar moltes preguntes interessants i el públic va tenir l'oportunitat d'interactuar amb un dels experts internacionals en la matèria.

Referència: Calon A, Espinet E, Palomo-Ponce S, Tauriello DV, Iglesias M, Céspedes MV, Sevillano M, Nadal C, Jung P, Zhang XH, Byrom D, Riera A, Rossell D, Mangues R, Massagué J, Sancho E, Batlle E. Dependency of colorectal cancer on a TGF-ß-driven program in stromal cells for metastasis initiation. Cancer Cell. 2012 Nov 13;22(5):571-84. doi: 10.1016/j.ccr.2012.08.013.