El Dr. Steven Gross va oferir un Seminari IDIBAPS sobre el paper de les gotes de lípids en la resposta antibacteriana

Les cèl·lules tenen una estructura molt complexa, creada i mantinguda mitjançant el citoesquelet i els motors moleculars. El Dr. Steven Gross és un referent internacional en l'estudi in vivo de transport intracel·lular. Aquest investigador va visitar l'IDIBAPS el 13 de setembre, convidat pel Dr. Albert Pol, de l'equip IDIBAPS de Proliferació i senyalització cel·lular. El Dr. Gross és professor de Biologia del Desenvolupament i Cel·lular i professor de Física de la School of Biological Sciences, University of California, Irvine (EUA).

Durant la seva intervenció, el Dr. Gross va comentar alguns dels seus darrers treballs sobre models de transport intracel·lular (PNAS, 2011) o el paper de la caveolina en la regulació del colesterol mitocondrial i algunes malalties (Traffic, 2011). Aqeusta darrera publicació és una col·laboració amb investigadors de l'IDIBAPS procedents dels equips del Dr. Albert Pol i el Dr. José Carlos Fernández-Checa. Treballs recents conclouen que la caveolina 1 podria estar relacionada amb el desenvolupament de malalties mediades per les mitocòndries. Això inclou malalties del fetge, com ara el fetge gras o l’estatohepatitis, però també malalties neurodegeneratives, com la malaltia d'Alzheimer o la malaltia de Huntington, i la resposta antibacteriana.

La seva investigació combina manipulacions genètiques i bioquímiques amb tècniques biofísiques per estudiar el transport de càrrega in vivo. El seu objectiu principal és comprendre fins a quin punt està coordinada l'activitat de diferents motors moleculars, i els canvis físics en l'activitat motora que alteren el transport intracel·lular.