Drugs for Neglected Diseases initiative, CRESIB i Fundació Clínic de Barcelona uneixen esforços en la investigació per lluitar contra el Chagas

Més de vuit milions de persones, a Amèrica Central i del Sud, estan infectades amb el paràsit causant de la Malaltia de Chagas i cada any, aquesta malaltia, provoca la mort de més de 14.000. En aquestes regions, la malaltia de Chagas mata més gent que qualsevol altra malaltia parasitària, encara que ja no és exclusiva d'aquestes zones ja que avui en dia, a través dels moviments migratoris, es pot diagnosticar en altres regions d'Austràlia, Amèrica del Nord, Japó i Europa. El dilluns 15 de març  va tenir  lloc a Barcelona, la signatura del conveni de col·laboració entre l'organització internacional Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi), a través del seu Director Executiu el Sr. Bernard Pècoul; el Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB, Hospital Clínic-Universitat de Barcelona), a través del seu director el Dr. Pedro L. Alonso; i la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB), a través del seu gerent el Sr. Emili Bargalló. Aquest conveni permetrà potenciar i optimitzar els recursos i esforços en la recerca clínica de la malaltia de Chagas, dirigits al seu millor diagnòstic i a l'obtenció de tractaments eficaços.

La malaltia de Chagas constitueix un problema de salut pública, no només en les àrees més pobres d'Amèrica Llatina, sinó també en països com el nostre, on a causa dels fluxos migratoris, ara, es diagnostica i es tracta en una part important de la població. El causant d'aquesta malaltia és el paràsit Trypanosoma cruzi, que es transmet a través d'un insecte, un artròpode conegut com vinchuca o “chinche picuda”. Aquesta malaltia es caracteritza per tenir una fase aguda, una fase anomenada indeterminada, en la qual els afectats no tenen símptomes específics i que pot durar de 10 a 25 anys, i una fase crònica que afecta un 30-40% dels infectats, en què es manifesten les complicacions cardíaques i/o digestives de la malaltia i que, si no es tracten, poden empitjorar arribant a provocar la mort de la persona. En l'actualitat, únicament es disposa de dos tractaments per a la Malaltia de Chagas: nifurtimox i benznidazol. Descoberts fa dècades, aquests són fàrmacs d'eficàcia limitada i tenen un escàs perfil de tolerància en adults. Per aquestes raons, el desenvolupament d'un nou i efectiu tractament constitueix, ara per ara, una urgent necessitat en la lluita contra aquesta patologia. DNDi, CRESIB i la Fundació Clínic treballaran per establir i fomentar projectes d'investigació conjunts, harmonitzar procediments per donar suport a la implementació i posada en marxa d'assaigs clínics, i maximitzar l'impacte dels recursos i beneficis d'ambdues parts, compartint les seves experiències, estructures i contactes, amb l'objectiu final d'avançar en l'obtenció d'un tractament efectiu per la Malaltia de Chagas.

El CRESIB és una institució de referència en recerca de la Malaltia de Chagas que, a través de la Fundació Clínic per a la investigació biomèdica i sota el lideratge del Dr. Joaquim Gascon, va impulsar l'any passat la creació d'un centre especialitzat d'atenció a l'adult amb aquesta patologia a Cochabamba (Bolívia). Aquesta iniciativa s'emmarca en un projecte de cooperació, finançat per la cooperació espanyola i catalana (AECID-ACCD), amb la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, a través de l'investigador i Prof. Faustino Torrico, i el Pla Nacional contra el Chagas (Bolívia), per intercanviar models de gestió, promoure projectes d'investigació i compartir grups de treball. A través d'aquesta plataforma, estratègicament localitzada, DNDi pretén impulsar projectes d'investigació encaminats al desenvolupament de tractaments nous i eficaços en l'àmbit d'aquesta patologia. Inicialment, DNDi té previst aportar finançament per a la realització d'un assaig clínic en fase II amb la molècula E-1442, un profàrmac de ravuconazol (un producte eficaç contra els fongs -antifúngic- que s'activa en metabolitzar-se en l'organisme). La primera fase d'aquest estudi es desenvoluparà a Bolívia, i en la segona, de caràcter multicèntric, participaran entre d'altres l'Hospital Clínic de Barcelona.

El director del CRESIB, el Dr. Pedro L. Alonso, afirma que: "DNDi i CRESIB comparteixen un interès comú per proporcionar tractaments assequibles i sostenibles per a malalties oblidades, com la Malaltia de Chagas. La nostra col·laboració generarà alternatives innovadores per facilitar nous tractaments i noves eines diagnòstiques".

Per la seva banda, Bernard Pécoul, Director Executiu de DNDi indica que: "Han passat més de 100 anys des del descobriment de la malaltia de Chagas, però encara continua sent una de les malalties més oblidades, a la qual s'ha destinat una molt petita inversió en recerca i desenvolupament. Aquesta col·laboració representa una gran oportunitat per sumar els esforços d'ambdues parts i assolir així, més ràpidament, un progrés internacionalment significatiu en la recerca clínica i farmacològica ".

Sobre DNDi (www.dndi.org) Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) és una organització sense ànim de lucre, un model alternatiu d'investigació i desenvolupament de nous fàrmacs per al tractament de les anomenades malalties oblidades. Nascuda l'any 2003, és fruit de la unió estratègica de set organitzacions internacionals (5 institucions públiques: la Fundació Oswaldo Cruz de Brasil, el Consell d'Investigació Mèdica de l'Índia, l'Institut d'Investigació Mèdica de Kenya, el Ministeri de Salut de Malàisia i l'Institut Pasteur de França; una organització humanitària: Metges Sense Fronteres (MSF); i l'organització internacional de recerca UNDP / Banc Mundial/Programa Especial de l'OMS per a la Recerca i Formació en Malalties Tropicals (TDR), que actua com a observador permanent d'aquesta iniciativa). DNDi pretén cobrir les llacunes existents en R+D de medicaments essencials, posant en marxa i coordinant projectes en aquest àmbit, en col·laboració amb la comunitat científica internacional, el sector públic, la indústria farmacèutica i altres socis d'interès. DNDi, basat a Ginebra, compta amb un equip permanent de 30 investigadors científics, a més d'altres professionals, i actualment està desenvolupant nous tractaments per la malària, la leishmaniosi visceral, la malaltia del son i la Malaltia de Chagas.

DNDi té la cartera de R+D més àmplia en malalties parasitàries. Des de 2007 ha desenvolupat tres productes, dos antimalàrics a dosis fixes "ASAQ" i "ASMQ", i un tractament de combinació per a l'estat avançat de la malaltia del son "NECT" (una teràpia de combinació amb nifurtimox-eflormitina). En el desenvolupament de fàrmacs per a la malaltia de Chagas, s'inclou una formulació pediàtrica de benznidazol i el E1224, profàrmac de ravuconazol, així com noves i prometedores combinacions de fàrmacs. Sobre el CRESIB (www.cresib.cat) El Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona CRESIB (Hospital Clínic-Universitat de Barcelona), és un institut de recerca en salut global desenvolupat per institucions líders de l'àmbit acadèmic i de recerca en biomedicina de Barcelona: Hospital Clínic, Universitat de Barcelona i IDIBAPS que, juntament amb la Generalitat de Catalunya, pretén donar resposta als nous reptes de salut internacional del segle XXI.

La missió del CRESIB és dur a terme recerca internacionalment rellevant per millorar la salut de les persones que viuen o migren d'àrees del món amb recursos limitats.

El CRESIB desenvolupa la seva activitat al voltant de quatre eixos: investigació de malalties relacionades amb la pobresa i els fluxos migratoris, formació - capacitació (desenvolupa programes de formació propis i en col•laboració amb altres institucions), cooperació i assistència tècnica i sanitària (amb Amèrica Central i del Sud, el Magrib, Àfrica subsahariana, Àsia i Oceania), i plataformes de recerca (Moçambic: Centre de Investigaçao em Saúde de Manhiça, CISM-Fundaçao Manhiça., Marroc: Ministeri de Salut, Programa Materno Infantil, i a Bolívia: Universidad Mayor de San Simón, Ministeri de Salut, Programa Nacional de Chagas).

El CRESIB va formalitzar l’any passat, a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, la plataforma assistencial de formació i de recerca amb la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Amb la creació d'aquest nou centre, que s'emmarca en les directrius del Pla nacional de control de Chagas del Ministeri de Salut de Bolívia, es contribueix de manera rellevant a consolidar una acció de salut pública que afecta a les dues regions del planeta i que respon a problemes endèmics en el cas de Bolívia i a nous reptes sanitaris a Catalunya i Espanya.

Sobre la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica La Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB) gestiona la infraestructura administrativa de suport a la recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona, de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Agustí Pi i Sunyer (IDIBAPS) i del CRESIB.

Des de 1989, la FCRB promou la recerca i docència relacionades amb les ciències de la salut. A més de donar suport administratiu a la recerca, pren part en la recaptació de recursos i en la promoció de la recerca en biomedicina. Des de la Fundació també s'impulsen activitats de formació especialitzada i es vetlla pel compliment dels codis ètics del sector i l'aplicació dels principis deontològics.

Les activitats de cooperació del CRESIB es desenvolupen a través d'aquesta Fundació, que ha tingut un paper fonamental en la creació i desenvolupament tant de la plataforma de Chagas, a Bolívia, com d'altres entre les que s'inclou la creació i desenvolupament del CISM, a Moçambic i la Fundaçao Manhiça, constituïda recentment per a la gestió d'aquest centre. Igualment és destacable el paper de la FCRB en el Programa d'Enfortiment de les estratègies nacionals de salut materno-infantil, recerca en salut i formació d'especialistes al Marroc.