El càncer renal i el melanoma estan units pel gen MIFT

El melanoma i el càncer renal podrien estar associats per un mateix gen. Un estudi multicèntric publicat a Nature ha descobert que l'oncogèn MIFT podria estar relacionat amb la susceptibilitat a patir tots dos tumors. La inhibició dels efectes de la mutació d'aquest gen podria tenir implicacions terapèutiques. En el treball han participat la Dra. Susana Puig i la Dra. Celia Badenas, investigadores de l'equip de Melanoma de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i del Servei de Dermatologia Hospital Clínic de Barcelona.

El MIFT és important en la regulació de la transcripció de gens relacionats amb melanoma, i també responsable de la transcripció del factor induïble per hipòxia (HIF1A), relacionat amb les alteracions genètiques que poden desembocar en un càncer renal. El fet que a diversos pacients els fossin diagnosticades ambdues malalties, quan els factors de risc de cada tumor són tan diferents (radiació ultraviolada, nombre de nevus i pell clara per al melanoma, i tabac, obesitat i hipertensió per al càncer renal), va fer sospitar als investigadors que aquesta coincidència podria ser un nexe d'unió genètic entre ambdues, com han publicat recentment a Nature.

Tant l'epidermis, on es desenvolupa el melanoma, com el ronyó, són teixits que no reben un subministrament adequat d'oxigen, anomenats hipòxics, en els quals es pot originar estrès oxidatiu que danya les cèl·lules i dóna lloc al tumor. Segons la Dra Puig, "el tabac o la hipertensió podrien incrementar aquest estrès oxidatiu i la via HIF1A en el cas del càncer renal, mentre que la radiació ultraviolada faria el mateix a la pell", de manera que diferents factors de risc activarien una mateixa via per resultar carcinogènics.

La mutació identificada en MITF és una mutació activadora que afavoreix la transcripció de forma selectiva d'alguns gens. Desenvolupar una molècula que bloquegi de forma específica aquesta mutació pot tenir implicacions terapèutiques, sobretot en els pacients de melanoma. Això és degut a que tots els melanomes estudiats expressaven el gen MITF, independentment que estigués o no mutat. En canvi, en el cas del càncer renal només els portadors de la mutació expressen MITF, de manera que probablement només els mutats, que són molt poc freqüents, podrien beneficiar-se d'una eventual terapèutica anti-MITF. Els portadors del gen mutat MITF meu-E318K tenen un risc 5 vegades major de desenvolupar un d'aquests tipus de càncer, o ambdós.