El Centre de Diagnòstic Biomèdic Clínic (CDB) obté la certificació GMP de les sales blanques

El Centre de Diagnòstic Biomèdic Clínic (CDB) ha obtingut recentment la certificació GMP (Good Manufacturing Practices) de les sales blanques del Centre per al processament de medicaments de teràpies avançades com la teràpia cel·lular, la teràpia gènica i l'enginyeria de teixits.  Aquesta certificació s'afegeix a la que ja té per a les sales blanques de la Trasplant Services Foundation (TSF) a Sant Boi des de 2010, i posa el Centre a nivell dels laboratoris farmacèutics.  El CDB obté la certificació GMP inmers en un context de disseny d'una plataforma més global de teràpies avançades, que va més enllà de les instal·lacions tècniques.

Les GMP, també conegudes com les Normes de Correcta Fabricació (NCF), estableixen les directrius fonamentals que han de regir a l'hora de  definir els estàndards de qualitat en la fabricació de medicaments. Igualment, controla que la producció es porta a terme complint les garanties determinades a l'ús previst i que la comercialització dels medicaments segueix els requisits establerts en l'autorització. Per saber-ne més: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios i Direcció General de Sanitat i Consumidors de la Comissió Europea.