El Clínic acull per primer cop a Espanya un doctorat europeu en infermeria

Des de dilluns dia 29 de juny i fins al divendres dia 10 de juliol, per primer cop a Espanya, l'Hospital Clínic de Barcelona acull els cursos de doctorat en infermeria que organitza anualment la Summer School of the European Academy of Nursing Science, (Escola d'Estiu de l'Acadèmia Europea de Ciències en la Infermeria, EANS), entitat no governamental formada per membres individuals que han contribuït significativament al desenvolupament de la ciència infermera a Europa mitjançant la investigació. El mateix dilluns, a les 19:30 h., tindrà lloc, al Saló de Cròniques de l'Ajuntament de Barcelona, la cerimònia oficial de benvinguda del curs amb la presència del Dr.  David Richards, professor de la Facultat de Medicina de la Universitat d'Exeter (Regne Unit) i president de l'EANS: la Dra. Gemma Tarafa, comissionada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona; Albert Tort, president del Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona (COIB), i la Dra. Adelaida Zabalegui, directora infermera de l'Hospital Clínic.

Els més de 100 alumnes de 24 països europeus que es troben aquests dies a Barcelona segueixen un cicle curricular de tres cursos, estructurats al voltant de quatre línies de treball que reflecteixen la complexitat de l'activitat infermera i els desafiaments que planteja en investigació. Al llarg dels estudis, els alumnes adquireixen coneixements profunds sobre la teoria, la metodologia, la planificació i la implementació de projectes d'investigació en intervencions complexes en infermeria i desenvolupen les habilitats necessàries en recerca que els permetrà progressar en la seva carrera postdoctoral.

L'European Academy of Nursing Science, EANS

L'EANS (www.eans.org) va néixer a partir d'una xarxa de professors universitaris que oferien programes de doctorat en infermeria en les universitats europees. L'any 1998, aquests acadèmics van començar a oferir cursos d'estiu als estudiants de les seves universitats que volien compartir experiències entre ells. L'èxit d'aquesta iniciativa va ser l'origen de la creació de l'European Academy of Nursing Science (Acadèmia Europea de Ciències en la Infermeria), organització que té com a objectiu principal oferir un fòrum d'infermeres/rs investigadores per a desenvolupar i promoure el coneixement en la ciència infermera, a més de reconèixer els assoliments científics i el talent de les infermeres/rs europees en la cerca de l'excel·lència.

L’Acadèmia facilita aliances entre infermeres/rs investigadores europees assistencials pertanyents a departaments d’infermeria amb programes actius de doctorat. A més, proporciona l’entorn per a establir i desenvolupar reunions, grups de treball i xarxes d’investigació d'àmbit europeu. L’EANS realitza anualment dues activitats: un curs de doctorat d’estiu (mes de juliol) per a infermeres/rs i una conferència científica (mes de juliol), per a presentar els resultats d’estudis científics que milloren la pràctica assistencial.

L’EANS està governat per un comitè de direcció elegit pels membres. La Dra. Adelaida Zabalegui, directora infermera de l'Hospital Clínic de Barcelona, ha estat membre d’aquest comitè durant set anys i secretària durant tres anys. A més del comitè de direcció, l'Acadèmia compta amb un comitè de formació, un comitè científic i un comitè de selecció de membres i fellows (investigadors becats).

El requisit bàsic per a ser membre de l’Acadèmia és ser infermera/er d’un país europeu i tenir el grau de doctor o haver finalitzat el programa de doctorat d’estiu de l’EANS. Els investigadors fellow són infermeres/rs amb una trajectòria científica reconeguda i consolidada, mentre que els membres estan en estadis inicials de la seva carrera investigadora.

La Summer School for Doctoral Studies de l'EANS

La Summer School for Doctoral Studies de l'EANS ofereix la seva activitat docent estructurada en tres cursos: el primer (30-35 alumnes) durant les dues primeres setmanes de juliol, i el segon (35 alumnes) i el tercer (30 alumnes) durant la segona setmana de juliol. Cada país dels 24 participants en el programa docent aporta dos alumnes cada any, els quals es mantenen al llarg de tota la formació.

Amb aquesta activitat docent, l'EANS vol proporcionar un marc de referència comú europeu per a la recerca doctoral infermera, crear un entorn d'aprenentatge internacional d'àmbit europeu per als alumnes, millorar la qualitat de la pràctica assistencial infermera europea mitjançant l'increment de l'evidència científica en la investigació, i incrementar les oportunitats docents per a l'estudi, el treball i la investigació infermera en altres Estats europeus.

L'activitat formativa de l'escola d'estiu compta amb finançament de la Unió Europea a través de l'European Science Foundation (ESF, 09-NRP-049). El programa compta amb un elevat nombre de professors per alumne, així com l'assessorament d'experts.