El Clínic acull una reunió amb experts europeus en polimedicació inadequada

L’Hospital Clínic de Barcelona acull els dies 26 i 27 de maig la reunió del projecte europeu SIMPATHY (Stimulating Innovation Management of Polypahrmacy and Adherence in The Ederly). El Clínic és l’única institució a Espanya que participa en aquest projecte, dirigit pel Govern d’Escòcia, junt amb 9 organitzacions més d’arreu d’Europa. L’objectiu és determinar quines polítiques de salut cal implementar a Europa sobre polifarmàcia i adherència per incorporar-les en la gestió del pacient crònic. El Dr. Albert Alonso, de la Direcció de Recerca i Innovació, i el Dr. Carles Codina, cap del servei de Farmàcia, són els coordinadors del projecte al Clínic.  La Sra. Alpana Mair, directora farmacèutica adjunta del govern d’Escòcia, lidera el projecte SIMPATHY i està present en aquestes jornades.

L’envelliment accelerat de la població a Europa planteja diversos reptes als sistemes de salut, com un augment en la cronicitat de certes malalties, la polimedicació o la manca d’adherència als tractaments per part de les persones grans. La polimedicació inadequada és un problema de salut important, ja que un 50% de les persones que prenen 4 o més medicaments no segueixen les pautes prescrites pels professionals sanitaris. Cal, doncs, canviar l’estratègia actual per tal reduir la polimedicació i millorar l’adherència als tractaments.

Un dels referents en aquest àmbit, i pioner a tota Europa, és el govern escocès, que aplica des de 2012 un programa nacional d’atenció farmacèutica als pacients amb malalties múltiples per prestar-los una cura farmacèutica adient. La Sra. Mair explica que amb el projecte SIMPATHY “Escòcia podrà compartir i aprendre sobre les millors pràctiques en la gestió de la polifarmàcia. És una oportunitat important per a millorar la gestió de la polifarmàcia en pacients amb multi morbiditats i millorar els resultats dels pacients mitjançant tractaments dirigits”.

Millorar la gestió del pacient crònic pel que fa a polifarmàcia i adherència

El projecte SIMPATHY té dos anys de durada (2015-2017). En la primera etapa, els investigadors primer han realitzat casos d’estudi en els que s’han analitzat en profunditat les pràctiques actuals en cadascuna de les regions i l’enfocament en la gestió de la polimedicació. En el cas de Catalunya, s’ha realitzat una fotografia de la situació a Osona i Barcelona Eixample Esquerre. El següent pas es comparar les diferents estratègies locals i regionals i desenvolupar eines de suport a la innovació pel que fa a la polimedicació i la gestió de l’adherència. L’objectiu final és elaborar una guia consensuada per a l’abordatge estratègic d’aquesta problemàtica a Europa.

El projecte SIMPATHY ha de permetre millorar l’adequació del tractament del pacient polimedicat com l’adherència i l’empoderament del pacient pel que fa als seu tractament crònic”, explica el Dr. Carles Codina. “Un dels objectius és incorporar l’experiència del professional de farmàcia com a component clau del procés assistencial, mitjançant la seva implicació en equips multidisciplinaris”, afegeix.

El Dr. Albert Alonso, que també és co-director del projecte per assignació del govern escocès, explica que “volem facilitar l’intercanvi de bones pràctiques i la seva adopció per part dels països d’arreu d’Europa i garantir, així el canvi de la gestió de la polimedicació a nivell europeu”.