El Clínic adquireix un endoscopi digital que millora el diagnòstic i el tractament biliopancreàtic

L’Hospital Clínic aposta per l’avantguarda tecnològica amb l’adquisició de l’endoscopi digital Spy Glass que permet visualitzar les vies biliars i pancreàtiques i fer procediments diagnòstics i terapèutics en més del 90% dels casos. La Unitat d’Endoscòpia, dirigida pel Dr. Josep Llach, és  pionera a Catalunya en oferir aquesta nova tècnica i a Espanya, juntament amb l’Hospital La Fe de València. A principis del mes de febrer es va realitzar al Clínic la primera prova amb aquest nou endoscopi.

Aquest sistema es va introduir a Europa al juny de 2015. Consisteix en un endoscopi ultrafí amb imatge digital  que s’introdueix als conductes biliars i ofereix una visió  més directa i precisa i, per tant, de més qualitat.

A dia d’avui, l’exploració de les lesions biliopancreàtiques es realitza amb mètodes endoscòpics convencionals com la colangiopancreatografía retrògrada endoscòpica (CRPE) que es fonamenta en una imatge fluoroscòpica que no permet, però, visualitzar directament els conductes biliars. “La CPRE, més que diagnosticar, permet tractar càlculs a la via biliar o posar pròtesis”, comenta el Dr. Josep Llach, cap d’Endoscòpia digestiva de l’Hospital Clínic. “El problema de la CPRE és la dificultat d’accedir als conductes biliars i detectar la patologia exacta. Amb el nou endoscopi digital aconseguim veure directament les vies biliopancreàtiques i podem fer diagnòstic diferencial entre una lesió benigna i maligna, biòpsies d’una manera dirigida i directa i un tractament segons la patologia diagnosticada”.

L’Spy Glass ofereix avantatges tant a nivell diagnòstic com terapèutic. La seva capacitat diagnòstica s’aplica en casos concrets per identificar lesions en l’arbre biliar i pancreàtic, avaluar estenosis de causa indeterminades com a possibles càncers, realitzar biòpsies i determinar la presència de càlculs biliars i pancreàtics residuals després de la CRPE.

Els tumors de les vies biliars són de difícil diagnòstic i, per tant, la seva localització i extensió són necessaris  per al seu correcte tractament”, explica el Dr. Andrés Cárdenas, especialista sènior del Servei de Gastroenterologia de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Quant a la part terapèutica l’Spy Glass serveix per retirar càlculs a les vies biliars de difícil maneig que no poden extreure’s per mètodes convencionals com la CPRE, la qual cosa ha modificat el pronòstic i reduït el número de procediments als que s’han de sotmetre els pacients per obtenir al màxim d’informació possible.

En aquest sentit, el Dr. Cárdenas conclou que “és una tècnica que pot revolucionar la diagnosi i l’actitud terapèutica de malalties de la via biliar i pancreàtica tant en nens com en adults”.