El Clínic aposta per la cirurgia robòtica per al trasplantament de ronyó

L'Hospital Clínic de Barcelona ha realitzat en l'últim mes dos trasplantaments de ronyó de donant viu aplicant tècniques de cirurgia mínimament invasiva tant al donant com al receptor. Un equip liderat pel Dr. Antonio Alcaraz, cap del Servei d'Urologia del Clínic, ha realitzat l'extracció dels ronyons per nefrectomia transvaginal, és a dir, a través de la vagina de les donants, i els ha implantat en els receptors mitjançant cirurgia robòtica utilitzant el robot da Vinci Xi. Està previst que el proper any l’equip del Clínic utilitzi aquesta tecnologia  per a més d'un 40%, dels al voltant de 60 transplantament de ronyó de donant viu que duu a terme anualment.

Fins ara, el trasplantament renal es duia a terme mitjançant cirurgia oberta. L'ús de la cirurgia robòtica comporta nombrosos avantatges respecte a la seva predecessora ja que, encara que es realitza en el mateix temps, minimitza les complicacions i afavoreix una ràpida recuperació del pacient trasplantat. En el cas del trasplantament de ronyó, es realitzen 4 petites incisions a l'abdomen per col·locar els braços del robot i una incisió al melic del pacient pel qual s'introdueix l'òrgan.

La tècnica per dur a terme el trasplantament de ronyó complet amb cirurgia robòtica és complexa però està completament estandarditzada: a l'Índia, país en el qual ha estat desenvolupada, s'han dut a terme més de 400 trasplantaments renals d'aquest tipus. "Es tracta d'un canvi de paradigma en la realització d'aquest tipus d'intervencions", afirma el Dr. Alcaraz. "Les tècniques de mínima invasió, que ja s'aplicaven en altres cirurgies, arriben ara al trasplantament renal", afegeix. L'objectiu de l'equip del Clínic és realitzar trasplantaments de ronyó de forma sistemàtica utilitzant aquesta tecnologia.

En els dos trasplantaments realitzats al Clínic, a més d'utilitzar la cirurgia robòtica per a la implantació del ronyó, s'ha aplicat la tècnica NOTES (Natural Orifice transluminal Endoscopy Surgery), en comptes de la laparoscòpia convencional, per a l'extracció de l'òrgan del donant. La diferència radica en que amb les nefrectomies transvaginal i transumbilical s'aprofiten els orificis naturals (vagina i melic, respectivament) per a extreure els ronyons. L’equip del Dr. Alcaraz, que ha desenvolupat la tècnica, ha dut a terme ja més de 100 intervencions. L’aplicació d’aquesta cirurgia evita les cicatrius externes, disminueix el dolor postoperatori i requereix d'una estada hospitalària de tot just 48 hores.

L'Hospital Clínic de Barcelona va ser el primer hospital a Espanya a utilitzar el robot quirúrgic da Vinci Xi. Es tracta d'un equipament d'alta tecnologia que obre la porta a realitzar intervencions de diferents especialitats des d'un abordatge mínimament invasiu i amb més precisió que la laparoscòpia convencional. En un futur pròxim també permetrà realitzar, d'una forma optimitzada, intervencions a través d'un únic orifici gràcies a la tecnologia Single Port (SP).