• Idioma actual català

El Clínic aposta per Lean com a eina per promoure millores en els processos

L’Hospital Clínic de Barcelona treballa en la implantació de la metodologia Lean en la gestió de processos interns. Nascuda en la multinacional japonesa Toyota, Lean és una filosofía de treball que es focalitza en la cerca de la màxima qualitat eliminant les activitats que no afegeixen valor.  Ja fa més d’un any que s’està aplicant aquesta metodologia en processos d’Urgències i també s’hi està treballant a l’Àrea Quirúrgica, Consultes Externes, Radiodiagnòstic i Serveis Generals. La metodologia Lean és molt participativa, i persegueix la millora continua amb el treball conjunt de totes les persones implicades en un procés.

Les darreres setmanes, professionals del Clínic han pogut presentar l’experiència de la institució en la implantació de Lean.

David Font, Director de Planificació i Estratègia, va explicar, durant el XXI Encuentro del Sector de la Tecnología Sanitaria organitzat per ESADE a Barcelona que Lean és una eina molt útil en el sector salut “que ens està ajudant a endreçar processos” i que és també un element de canvi cultural, “una manera de gestionar que posa èmfasi en l’ordre, la seguretat i el respecte per les persones i el lloc de treball”.

A la IV Jornada Lean Healthcare, organitzada per l’Hospital Clínico San Carlos de Madrid, a la que hi van assistir 15 professionals del nostre hospital, el Dr. Miquel Sánchez, Director de l’Àrea d’Urgències, va exposar les millores obtingudes destacant, sobretot, la forta implicació de tot l’equip en la seva implantació, que és imprescindible per assolir una veritable transformació Lean en la gestió dels processos assistencials d’Urgències.