El Clínic celebra el 5è Seminari Clínic d’Hipertensió Pulmonar

El passat 22 de novembre, a la Sala d’Actes Farreras Valentí, es va celebrar el 5è Seminari Clínic d’Hipertensió Pulmonar, organitzat pel Grup de Treball d’Hipertensió Pulmonar de l’Hospital Clínic. el van inaugurar el Dr. Antoni Castells, director mèdic de l’hospital, i el Dr. Joan Albert Barberà, coordinador del Grup de Treball.

La hipertensió pulmonar es produeix en patologies primàries que afecten les artèries pulmonars, com en l’hipertensió arterial pulmonar (HAP), l’hipertensió pulmonar tromboembòlica crònica (HPTEC) o també associada a altres malalties respiratòries o cardíaques cròniques. Al llarg del seminari es van tractar diversos aspectes relacionats amb aquesta malaltia, com la perspectiva del pacient amb hipertensió pulmonar, l’avaluació del pacient amb hipertensió pulmonar abans del trasplantament hepàtic, l’angioplàstia pulmonar, l’anestèsia durant la trombendarterectomia pulmonar o la hipertensió arterial pulmonar associada a la infecció per VIH. El seminari va tenir una assistència de gairebé un centenar de persones.

Aquest any, i com a novetat, el seminari ha estat acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 0,3 crèdits.

La Unitat d’Hipertensió Pulmonar

La Unitat d’Hipertensió Pulmonar està integrada per un equip multidisciplinar de professionals pertanyents a 17 serveis de l’Hospital Clínic; infermeria especialitzada, un equip quirúrgic especialitzat en endarterectomia pulmonar, anestesistes, perfusionistes i intensivistes experts en sistemes de suport vital avançat, entre d’altres especialitats.

La Unitat presta servei a totes les formes d’hipertensió pulmonar, en particular a aquelles de major complexitat, en les quals ha desenvolupat programes específics d’actuació. A més, té establerta una xarxa assistencial i convenis de col·laboració amb 24 hospitals de Catalunya i atén a pacients de totes les comunitats autònomes per ser CSUR d’hiperetnsió pulmonar complexa.