Clínic Barcelona

El Clínic, Centre de Referència en Cirurgia de Trastorns del Moviment

L'Hospital Clínic, a través de la Unitat de Parkinson i Trastorns del Moviment del servei de Neurologia (ICN), ha estat declarat Centre de Referència en Cirurgia de Trastorns del Moviment pel Sistema Nacional de Salut (Ministeri de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).  La ressolució, que té data de 21 de desembre de 2012, va ser efectiva a partir del primer de gener de 2013.