El Clínic, centre TOP 20 a la qualitat assistencial 2011

L’Agrupació Sanitària Sant Joan de Déu – Hospital Clínic de Barcelona ha tornat a ser guardonada en el premis TOP 20 que atorga anualment Iasist, empresa de serveis d’informació sanitària. En l'edició d'enguany, la 12ª dels premis, el Clínic ha rebut el reconeixement com a centre TOP en la categoria de Gestió Hospitalària dins el grup de grans hospitals de referència regional i nacional. Amb aquesta ja són 11 les ocasions en què el Clínic ha estat nomenat centre TOP a la qualitat assistencial. El Dr. Josep Brugada, director mèdic del Clínic, i el Dr. Rubén Díaz, director mèdic de l'Hospital Sant Joan de Déu, van ser els encarregats de recollir el premi en nom de les respectives institucions de mans de la Sra. Roser Fernández, Secretària General del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Com a centre TOP en Gestió Hospitalària es reconeix l'assoliment d'una major eficiència sense menyscabar la qualitat assistencial, en un entorn actual ple de dificultats financeres i pressupostàries. Els centres guardonats en aquesta categoria presenten un índex de mortalitat un 25% inferior que la resta dels centres participants, un 15% menys de complicacions i un 13% menys de readmissions urgents i relacionades a curt temini. Aquestes dades s'acompanyen d'unes taxes del 26% i del 7% més elevades de cirurgia sense ingrés i d'hospitalitzacions evitables respectivament, en comparació amb altres centres. També, mostren una major eficiència, amb un 15% menys d'utilització d'estades hospitalàries, un 35% de despesa d'aprovisionaments i una productivitat un 26% superior.

Juntament amb el Clínic, els altres centres assistencials que han estat guardonats en aquesta categoria, tots de la província de Barcelona, són: l'Hospital de Sabadell; Corporació Sanitària Parc Taulí; l'Hospital Mútua de Terrassa; el Consorci Sanitari del Maresme – Hospital de Mataró; l'Hospital de Sant Pau – Fundació Puigvert; l'Hospital Universitari de Bellvitge; el Consorci Sanitari Integral Centre d’Atenció Integral Dos de Maig; la Fundació Hospital Asil de Granollers; i  l'Hospital Comarcal de Sant Bernabé. En l'edició d'anguany han participat 163 centres, 126 dels quals eren de titularitat pública i 37 privats.