El Clínic consolida el seu lideratge internacional en el maneig del virus de l'hepatitis C

Evitar la infecció del fetge pel virus de l'hepatitis C (VHC) en persones trasplantades. Aquest és un dels principals reptes als quals s'enfronten els professionals de l'equip de recerca de l'Hospital Clínic / Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) a Barcelona, dedicats en exclusiva i des de fa més de 20 anys al tractament de un virus que constitueix la primera causa de trasplantament hepàtic al nostre medi. El Dr. Xavier Forns, coordinador de l'equip de recerca, i diversos membres del seu equip, publiquen en una edició especial de la revista científica Gastroenteroloy un article sobre el diagnòstic i tractament de les hepatitis en el trasplantament de fetge. A l'article es descriuen els tractaments antivirals més innovadors contra els virus de l'hepatitis B i C, principals causants de cirrosi, càncer hepàtic i per tant, de trasplantaments de fetge.

Així mateix, en el marc del 47 Trobada Anual de l'Associació Europea per a l'Estudi del Fetge (EASL 2012), celebrat recentment a Barcelona, va destacar la participació del Dr. Forns en les Guies Clíniques de Maneig de l'Hepatitis C publicades aquest any. Aquest doble reconeixement internacional posiciona a l'Hospital Clínic de Barcelona - IDIBAPS com a centre de referència per combatre el VHC, un patogen que avui afecta unes 180 milions de persones al món, i a pràcticament a un milió a Espanya.

El VHC provoca gairebé la meitat dels casos de cirrosi hepàtica i constitueix la primera causa de trasplantament de fetge al nostre medi. La infecció pel VHC de l'òrgan trasplantat passa en tots els pacients amb infecció activa, i després del trasplantament, un 30% d'aquests pacients poden desenvolupar una cirrosi en un termini de 3 a 5 anys. Això obliga a un seguiment molt exhaustiu de la infecció després del trasplantament i a la recerca de tractaments antivirals efectius i que provoquin pocs efectes adversos. Segons els especialistes, el millor coneixement del virus i el ràpid desenvolupament d'antivirals d'acció directa (sense necessitat de interferó) en els últims anys, canviaran el maneig d'aquesta malaltia, i permetran, molt probablement, el tractament de pacients amb malaltia hepàtica avançada (com pacients amb cirrosi hepàtica que esperen un trasplantament). "Eradicar el virus quan el pacient està en llista d'espera millora el pronòstic del trasplantament hepàtic", assenyala el Dr. Forns. "La recidiva de l'hepatitis C després del trasplantament és un problema de grans dimensions per als programes de trasplantament, la recerca en aquest camp ha estat i és la nostra prioritat”, apunta del Dr. Miquel Navasa, cap de secció de Trasplantament de l'Hospital Clínic.

En els casos en què no ha estat possible evitar la infecció de l'òrgan trasplantat, ens enfrontem, com s'assenyala més amunt, a la possibilitat que el virus de l'hepatitis C pugui provocar dany irreversible en el nou fetge. El grup de l'Hospital Clínic ha posat en marxa recentment un estudi europeu multicèntric que inclourà uns 100 pacients i l'objectiu és avaluar l'eficàcia i seguretat de la triple teràpia antiviral en trasplantats amb hepatitis C recurrent. El tractament inclou interferó, ribavirina i una de les noves molècules (Telaprevir) que han estat aprovades recentment per l'ús en hepatitis C. Fins ara, la combinació d'aquestes noves molècules (Telaprevir, boceprevir) amb la teràpia estàndard (interferó i ribavirina) ha demostrat un increment significatiu de les possibilitats de curar la infecció pel VHC. "El maneig d'aquests fàrmacs en pacients trasplantats no és senzill i caldrà esperar encara un temps per avaluar la seva eficàcia i perfil de seguretat. No obstant això, les expectatives són bones", matisa el Dr. Forns.

Referents en el tractament de l'hepatitis C crònica

El grup de recerca del Clínic / IDIBAPS acumula una experiència consolidada de més de 20 anys en el camp de les hepatitis virals. La col·laboració que es va establir entre els investigadors d'aquest grup i la secció de trasplantament hepàtic, que dirigeix el Dr. Navasa, ha permès avenços notables en el diagnòstic i tractament d'aquests pacients. El seu objectiu és combatre la infecció crònica pel VHC en pacients trasplantats, millorant l'eficàcia i la seguretat dels tractaments antivirals. "Per assolir aquests objectius hem dedicat esforços no només en l'àmbit de la recerca clínica, sinó també en l'estudi dels mecanismes d'entrada del virus a les cèl·lules hepàtiques, així com establint assajos de laboratori que permeten analitzar amb més detall el cicle vital del virus de l'hepatitis C", afirma el Dr. Forns. Finalment, cal destacar la participació d'aquest centre en assaigs clínics amb noves molècules antivirals, especialment de combinacions de fàrmacs sense interferó (medicament que s'associa a nombrosos efectes adversos). La curació de l'hepatitis C sense interferó ja ha estat demostrada en estudis que inclouen pocs pacients; aquest fet representa una fita molt important en el camp de les hepatitis, que sens dubte canviarà el tractament d'aquesta malaltia de forma radical en els propers anys.