El Clínic ha operat prop de 1.000 pacients amb epilèpsia o trastorns del moviment resistents a fàrmacs

L’Hospital Clínic de Barcelona commemora aquest any la creació, ara fa 20 anys, del Programa de Neurocirurgia Funcional, el primer d’aquestes característiques en implantar-se en un hospital públic a Catalunya. El Dr. Jordi Rumià, Coordinador del Programa, junt amb els Coordinadors de les Unitats d’Epilèpsia i de Trastorns del Moviment de l’hospital, van posar en marxa aquest programa, gràcies al que s’han intervingut prop de 1.000 pacients.

La neurocirurgia funcional és la branca de la neurocirurgia que busca corregir allò que funciona de forma anòmala al cervell. Engloba, entre altres, la cirurgia de l’Epilèpsia i la dels Trastorns del Moviment i s’aplica en aquells casos en els que els pacients no responen al tractament. En aquests casos, les persones són molt dependents i no tenen massa opcions. Si es refereixen a aquest tipus d’unitats, són avaluats per equips multidisciplinaris per veure si és adient o no dur a terme la intervenció. “És crucial detectar el més aviat possible les resistències als fàrmacs, ja que si el pacient es pot operar, la recuperació és millor i amb menys seqüeles”, assenyala el Dr. Jordi Rumià, coordinador del programa de Neurocirurgia Funcional del Clínic i Sant Joan de Déu.

Cirurgia de l’epilèpsia i dels trastorns del moviment

“Prop d’un terç dels pacients amb epilèpsia, que afecta a unes 400.000 persones a Espanya, no respon als tractaments habituals”, assenyala la Dra. Mar Carreño, coordinadora de la Unitat d’Epilèpsia de l’hospital.

El Parkinson i altres trastorns del moviment tenen una incidència menor però també són malalties que poden presentar resistència  als tractaments i tenir efectes secundaris severs. Quan això succeeix, s’han de considerar altres opcions terapèutiques, entre les que es troba la cirurgia.

Dels pacients que no responen als fàrmacs, un 30% es poden beneficiar d’una intervenció per extirpar el focus que causa el problema neurològic o de l’estimulació cerebral per eliminar les crisis. “Encara, però, hi ha un gran desconeixement sobre els beneficis que aquestes opcions poden suposar”, explica el Dr. Francesc Valldeoriola, responsable de la Unitat de Trastorns del Moviment del servei de Neurologia del Clínic.

La tecnologia ha evolucionat de forma molt important en el camp de la neurocirurgia i ara hi ha noves tècniques que ofereixen la possibilitat de tractar pacients que abans no tenien aquesta opció. La baixa mortalitat en aquest tipus d’intervencions, inferior a  l’1%, obre la porta a poder oferir aquesta possibilitat a aquells pacients que no controlen bé els símptomes amb la medicació.

És important que les persones afectades per aquestes malalties i els seus metges de referència, metges de capçalera i pediatres, coneguin l’existència d’aquesta opció de tractament i els beneficis que pot comportar quan les altres estratègies terapèutiques fallen”, explica el Dr. Rumià. “Gràcies a aquestes intervencions, millora de forma molt significativa la qualitat de vida dels pacients i amb un cost-benefici més favorable que amb d’altres tractaments”, afegeix. El benefici no només és a nivell individual i familiar, sinó per a tota la comunitat: en molts casos es redueix la despesa sanitària i social associada a la discapacitat crònica, i fins i tot és possible la reinserció laboral.

Unitat de referència estatal

Onze anys després de la seva posada en marxa a l’Hospital Clínic, el Programa de Neurocirurgia Funcional es va incorporar a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona l’any 2006. Ara, de forma conjunta,Clínic i Sant Joan de Déu tenen l’acreditació com a Unitat de Referència Estatal (CSUR)del Sistema Nacional de Salut en epilèpsia refractaria, en cirurgia de trastorns del moviment i en malalties rares que cursen amb trastorns del moviment, en adults i nens, respectivament.