Institucional

El Clínic i l’Hospital Plató finalitzen el desplegament de la RAE d’Oftalmologia

L’Hospital Clínic de Barcelona i l’Hospital Plató han finalitzat el desplegament de la RAE (Reforma d’Atenció Especialitzada) d’Oftalmologia, la tercera fase de l’aliança entre els dos centres i que suposarà una millora en l’accés i la qualitat de l’atenció a pacients de l’AISBE (l'Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra) i que compta amb el suport del CatSalut.

Aquesta acció facilita l’accés de la persona pacient a la consulta d’Oftalmologia i amb una sola consulta es podrà oferir un diagnòstic, realitzar proves complementàries i fer una planificació del tractament. Les consultes noves s’han dotat de l’equipament necessari per a oferir una millora en l’atenció de les persones pacients de l’AISBE.