El Clínic-IDIBAPS lidera un projecte europeu del programa Horizon 2020 per combatre la cirrosi

L’Hospital Clínic-IDIBAPS lidera un projecte europeu per avaluar l’eficàcia del tractament amb la combinació de rifaximina, un antibiòtic que modula el microbioma intestinal, i estatines en pacients amb cirrosi avançada. També es buscaran biomarcadors de la malaltia. El projecte, anomenat LIVERHOPE, està coordinat pel Dr. Pere Ginès, cap del servei d’Hepatologia de l’Hospital Clínic i de l’equip Mecanismes de malalties hepàtiques i complicacions de la cirrosi de l’IDIBAPS i hi participen un total de 16 institucions entre centres clínics, universitats i empreses europees. Aquest projecte forma part del programa marc de recerca i innovació europeu Horizon 2020 i té una dotació total de 6 milions d’euros.

La cirrosi hepàtica, independentment del seu origen - infecció per hepatitis B o C, a la malaltia del fetge gras no alcohòlic o al consum d’alcohol-, constitueix una de les principals causes de mort a Europa. És responsable de prop de 170.000 morts cada any i s’estima que, en el mateix període de temps, provoca un milió d’hospitalitzacions. Només un 3% dels pacients són candidats a rebre un trasplantament hepàtic, degut al baix nombre d’òrgans disponibles, i en la majoria dels casos la malaltia progressa.

No existeix un tractament eficaç per frenar la progressió de la cirrosi, tot i que en els darrers anys s’han dut a terme diferents estudis que indiquen que determinats antibiòtics i les estatines tenen efectes beneficiosos en la malaltia. Els antibiòtics, en especial la rifaximina, modulen el microbioma intestinal i redueixen el pas de bacteris i productes bacterians a la circulació sistèmica, un mecanisme important de progressió de la cirrosis. D’altra banda, les estatines milloren la circulació dins del fetge, redueixen la fibrogènesi i la inflamació, tant intrahepàtica com sistèmica, i disminueixen la hipertensió portal. Tot i això, encara no s’ha fet una validació clínica dels efectes beneficiosos del tractament combinat.

Amb el projecte LIVERHOPE es vol resoldre aquest problema i els investigadors duran a terme dos assajos clínics per provar la seguretat i l’eficàcia del tractament combinat amb rifaximina i simvastatina. En el primer, s’utilitzaran dues dosis de simvastatina enfront placebo per determinar-ne tant la seguretat com la tolerabilitat del fàrmac. En el segon, s’avaluarà l’efecte del tractament en la prevenció de la progressió de la malaltia en pacients amb cirrosi descompensada. “La nova teràpia que proposem és innovadora ja que està dirigida contra diversos dels factors responsables de la progressió d’aquesta patologia”, assenyala el Dr. Pere Ginès, qui també és Catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona. “Esperem que aquest tractament pugui reduir el nombre d’hospitalitzacions degudes a complicacions de la malaltia en un 30%”, afegeix.

D’altra banda, s’analitzaran les mostres de plasma i orina dels pacients preses en diferents moments de l’estudi per tal d’identificar biomarcadors de progressió de la cirrosi, donat que en la actualitat no n’hi ha. “L’objectiu es desenvolupar un kit que serveixi per l’estadiatge i maneig clínic dels pacients amb cirrosi, que permeti seleccionar els candidats a un trasplantament de fetge de forma acurada i fer-ne el seguiment”, explica el Dr. Ginès.