El Clínic consolida el seu lideratge en trasplantament renal i de pàncrees durant 2008, segons el balanç de l’ONT

La xifra de donació d’òrgans i trasplantaments situa a Espanya novament com a líder mundial en 2008, amb 3.945 trasplantaments i 1.577 donants, segons el balanç de l’ Organizació Nacional de Trasplantament (ONT) presentat el passat dissabte pel ministre de Sanitat i Consum, Bernat Soria. Segons l’informe, el Clínic destaca per ser l’hospital que ha batut rècord durant 2008 al assolir les xifres màximes a Espanya en trasplantament renal de donant viu (41) i en trasplantament de pàncrees (35). En termes generals, aquest any passat les operacions en ronyó han aconseguit un màxim històric, amb 2.229 trasplantaments, 20 més que l’any 2007.

Espanya, que porta encapçalant les llistes de trasplantaments al món des de fa 17 anys, duplica la mitjana europea en donants per milió. Al 2008 ha assolit els 34,2 donants per milió de població (pmp), mentre que la mitjana de la UE és de 16,8 pmp. A EE.UU. aquesta quantitat es sitúa en 62.6 pmp i a Sud-Amèrica en un 5,7 pmp. Les donacions al 2008 augmentaren en un 1,7%, passant de 3.830 al 2007 a 3.945 al 2008, i el total de trasplantaments augmentà en un 3%, amb màxims històrics en ronyó (2.229), en pulmó (192), en pàncrees (110) i intestí (14). L’ONT destaca Catalunya per la seva activitat trasplantadora, amb 830 òrgans trasplantats, seguida de Madrid (785) i Andalusia (635). Igualment, Catalunya ha estat la primera en quant a trasplantament renal de viu, amb 77 intervencions, xifra que representa la meïtat de tota Espanya.

La donació d’òrgans per part de la població immigrant a Espanya ha suposat un nou nínxol en la recaptació d’òrgans, ja que suposen un 9,1% sobre el total del nostre país, més del doble que 20 anys enrera. L’increment de les donacions d’immigrants i les donacions per accidents cerebrovasculars han contrarestat l’inferior nombre de donacions provinents d’accidents de tràfic, les quals s’han reduït en els ultims tres anys en un 50% degut a la disminució d’aquests incidents. En quant a l’edat dels donants, en l’actualitat el 44,4% tenen més de 60 anys, la qual cosa condiciona la qualitat dels òrgans.

Per últim, l’informe destaca l’increment dels trasplantaments cardíacs fins a un 20%, amb 292 trasplantaments de cor al 2008. A Espanya els trasplantaments a cor parat es practiquen a persones que han mort per fallida cardiaca irreversible i que en menys de 90 minuts després de la seva mort es pot portar a terme el trasplantament. Tant sols tres centres a tot el país porten a terme aquests tipus d’intervenció, l’Hospital Clínico San Carlos i el 12 de Octubre, ambdós a Madrid, i el Clínic de Barcelona.