El Clínic lidera una norma per implantar la gestió de la qualitat en el transplantament hepàtic

Els centres hospitalaris ja poden acollir-se a una nova norma (UNE 179008) de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) que inclou requisits per gestionar la qualitat en el transplantament de fetge i aspira a unificar els criteris d’actuació arreu d’Espanya. El Dr. Miquel Navasa, cap de la Secció de Transplantament Hepàtic del Clínic, n’ha coordinat l'elaboració.

"Documenta el que fas, controla que realment ho fas i millora constantment tot allò que no funcioni del tot bé". Així defineix el Dr. Navasa l'esperit de la norma que ha coordinat. "I tot això", afegeix, "tenint en compte que el màxim objectiu és la seguretat del pacient". La nova norma UNE veu el transplantament hepàtic com un procés transversal que engloba les moltes especialitats implicades: "la raó de ser d'aquesta iniciativa és que es tracta d'un procediment multidiscilplinar que involucra a molta gent", recorda el Dr. Navasa.

A més de requerir la intervenció de diversos professionals i de garantir la seguretat del pacient, calia definir les millors pràctiques mèdiques i tendir a la unificació de criteris per a la inclusió en la llista d'espera de transplantament de fetge. Aquesta norma pot ser una eina per assegurar l'equitat a l'accés del transplantament per a tots els ciutadans. L'Hospital Clínic havia emprès aquest camí des de feia anys, motiu pel qual n'ha coordinat l'elaboració: "vam pensar que l'experiència que havíem acumulat podia ser útil per unificar criteris i formes d'actuació", diu el Dr. Navasa.

És evident que controlar els indicadors sobre la supervivència del pacient, així com la detecció dels problemes de seguretat o la disfunció dels circuits assistencials reporta grans beneficis per a la millora de l'atenció mèdica. Per altra banda, la norma també fa referència a l'ambient de treball: les condicions de climatització, confortabilitat, neteja i higiene i desinfecció incideixen per arribar a oferir una òptima atenció al pacient.

L'elaboració de la UNE s'ha portat a terme en col·laboració entre professionals del Ministeri de Sanitat, de les Comunitats Autònomes, de l'Organització Nacional de Transplantaments (ONT), de la Societat Espanyola de Transplantament Hepàtic, de les Unitats de Coordinació de les diverses Comunitats Autònomes i de les unitats de transplantament. En el Clínic, a més del Dr. Navasa, han tingut un rol especialment rellevant Anna Guasch, tècnica de qualitat de la Secció de Transplantament Hepàtic, Raquel García, infermera de qualitat i de post transplantament de la mateixa secció i Yolanda López, especialista senior del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia.