El Clínic obté tres denominacions CSUR pel Sistema Nacional de Salut en 2016

Tres Unitats Clínic, una d'elles integrada amb l'Hospital Sant Joan de Déu, han obtingut el 2016 la denominació CSUR (Centre, Servei o Unitat de Referència) del Sistema Nacional de Salut del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Són, concretament, la Unitat de Tractament de les Infeccions Osteoarticulars Resistents, la Unitat d'Assistència Integral de l'Adult amb Cardiopatia Congènita i la Unitat Integrada Hospital Sant Joan de Déu-Clínic de Trastorns Hereditaris de la Queratinització, que ha estat designada CSUR per a adults i infants.

Unitat de Tractament de les Infeccions Osteoarticulars Resistents

Les infeccions osteoarticulars resistents suposen un problema terapèutic emergent en els últims anys, ja que la majoria de vegades provoquen en els pacients una pèrdua important de la seva qualitat de vida i de vegades acaben amb l'amputació de l'extremitat o fins i tot la mort. Es distingeixen tres grans grups: osteomielitis, infeccions posttraumàtiques i infeccions de pròtesis articulars. La designació com a CSUR d'aquesta Unitat, coordinada pel Dr. Guillem Bori, especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, és resultat de l'experiència de l'equip multidisciplinar en la profilaxi, diagnòstic i tractament de la infecció protètica aguda i crònica de maluc i genoll, així com del nombre de pacients tractats a l'hospital en els últims anys. La Unitat està formada per professionals dels serveis de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Malalties Infeccioses, Microbiologia, Radiodiagnòstic, Farmàcia, Medicina Nuclear, Cirurgia Plàstica, Medicina Interna, Anatomia Patològica, Anestesiologia i Reanimació, Infermeria i Fisioteràpia.

En assistència, la Unitat destaca per la introducció a l'Hospital Clínic de l'estratègia quirúrgica del recanvi en 1-temps (una cirurgia) en el tractament de la infecció protètica crònica, tècnica minoritària en el Sistema Nacional de Salut, la qual millora la qualitat de vida del pacient i redueix costos en comparació amb l'estratègia quirúrgica del recanvi en 2-temps (dues cirurgies).

Unitat Integrada Hospital Sant Joan de Déu-Clínic de Trastorns Hereditaris de la Queratinització

Aquesta Unitat està coordinada per la Dra. M. Antònia González Ensenyat, dermatòloga de l'Hospital de Sant Joan de Déu, ja que és una patologia més prevalent a la infància, i per la Dra. M. Teresa Estrach, del servei de Dermatologia de l'Hospital Clínic, per als pacients adults.

Els trastorns de la queratinització s'inclouen dins les malalties minoritàries (també anomenades rares) i agrupen les ictiosis sindròmiques i les no sindròmiques. Les ictiosis autosòmiques recessives, la forma més freqüent, es dóna en Espanya en aproximadament 7,2 casos per cada milió d'habitants. El període neonatal és una fase crítica en els pacients amb forma greu d'ictiosi, ja que una barrera cutània integra és fonamental per a la supervivència. Disposar d´unitats assistencials especialitzades per aquests tipus de pacients és molt important, tant pel que fa al diagnòstic clínic com al genètic i per a l'atenció de les múltiples possibles complicacions cutànies (butllofes, infeccions, prurit, dolor) i sistèmiques (nutricionals, otorrinolaringològiques, oftalmològiques, neurològiques, al·lèrgiques, etc,), i per a l´abordatge multidisciplinari, amb participació de diferents especialistes, durant tota la vida d'aquests pacients, des del naixement fins a l'edat adulta.

Unitat d'Assistència Integral de l'Adult amb Cardiopatia Congènita

El grup de Treball de Cardiopaties Congènites de l'Adult de l'Institut Clínic Cardiovascular és una Unitat integrada de l'Hospital Clínic i de l'Hospital Sant Joan de Déu. Atén de forma conjunta i continua pacients amb cardiopaties congènites, des de l'edat fetal i pediàtrica fins a l'edat adulta. Coordinat per la Dra. Sílvia Montserrat, el formen diferents especialistes multidisciplinaris del Clínic pertanyents als serveis d'Anatomia Patològica, Anestèsia, Cirurgia General, Cures intensives, Endocrinologia, Hepatologia, Genètica, Ginecologia i Obstetrícia, Hematologia, Immunologia, Medicina Interna, Nefrologia, Pneumologia, Neurologia, Psiquiatria i Rehabilitació.

En un context on la cirurgia cardíaca és molt complexa, l'activitat de la Unitat està donant excel·lents resultats en mortalitat hospitalària en cardiopaties congènites intervingudes (0%); en taxa de mortalitat global (3, 50% del total de 825 pacients operats de cirurgia cardíaca a 1 any), així com amb el programa de trasplantament cardíac, en marxa des de l'any 1997. Actualment, disposa de tècniques avançades d'assistència circulatòria (ECMO i sistemes d'assistència uni o biventricular), i d'un equip experimentat en les tècniques més innovadores d'intervencionisme percutani, tant pel que fa a cardiopaties congènites com a les cardiopaties valvulars.

L'equip d'Arítmies, liderat pel Dr. Josep Brugada i pioner en aquesta associació conjunta amb l'Hospital pediàtric de Sant Joan de Déu, és un dels pocs equips de referència mundial en el tractament dels trastorns del ritme cardíac en aquests pacients. Té una extensa experiència en l'ablació d'arítmies en pacients pediàtrics i en l'implant de dispositius per tractar el ritme cardíac i prevenir la mort sobtada. Tant l'Institut Cardiovascular i el Centre Diagnòstic per la Imatge del Clínic com l'Hospital Sant Joan de Déu disposa de la tecnologia d'última generació i del personal expert en el diagnòstic per la imatge d'aquestes cardiopaties i del seguiment d'aquestes intervencions, incloent-hi l'ecocardiografia, la tomografia assistida per ordinador i la ressonància magnètica.