Clínic Barcelona

El Clínic participa en l’elaboració de dues guies sobre l'ús de l’ADN fetal circulant en sang materna com a eina diagnòstica

El Dr. Antoni Borrell, cap de la Unitat de Diagnòstic Prenatal de l’Hospital Clínic de Barcelona ha format part del grup internacional d’experts que ha redactat el document de posicionament de la Societat Internacional per al Diagnòstic Prenatal (ISPD) respecte a la utilització de la detecció de l’ADN fetal lliure en sang materna per a la identificació d’anomalies cromosòmiques. L’article es va publicar a la revista Prenatal Diagnosis. El Dr. Borrell, que és també el president de la Secció d’Ecografia i Medicina Fetal de la Societat Catalana d’Obstetricia i Ginecologia, ha coordinat la redacció de la guia catalana sobre aquesta mateixa temàtica, publicada recentment.