El Clínic participa en l’elaboració d’una guia sobre les reaccions transfusionals

La revista The Lancet publica una revisió sobre la prevenció, diagnòstic i tractament de les reaccions després d’una transfusió de sang. El Dr. Joan Cid, hematòleg del Servei d’Hemoteràpia i Hemostàsia del Centre de Diagnòstic Biomèdic de l’Hospital Clínic, ha participat en aquest article que vol servir com a guia en el maneig dels pacients amb aquest tipus de reaccions.

Les transfusions de sang són un dels procediments més comuns que es fan als pacients a un hospital. Tot i que són molt segures, no estan lliures d’efectes secundaris. Així, és imprescindible que hi hagi el màxim coneixement pel que fa a la seva administració, però també pel que fa a senyals, símptomes i abordatge de les reaccions adverses que es poden produir. Les reaccions transfusionals es donen en un 1% de les transfusions i les més comunes són el quadre febril o la reacció al·lèrgica, que pot provocar un xoc anafilàctic.

En l’article publicat a The Lancet, els autors han fet una cerca exhaustiva en la bibliografia que hi ha disponible pel que fa a components sanguinis, transfusions i reaccions adverses. S’han elaborat recomanacions pel que fa al diagnòstic i tractament de diferents tipus de reaccions, no només les més comunes, sinó també d’altres menys freqüents. “El més important és detectar la reacció adversa com abans millor. Si el pacient té alguna manifestació clínica en el moment de la transfusió o just després, s’ha de pensar que la transfusió n’és la causant, fins que no es demostri el contrari”, explica el Dr. Joan Cid. “La revisió que hem publicat vol servir per posar al dia el coneixement que hi ha en aquest camp i donar les pautes per al tractament en cada un dels casos”, conclou.

Referència de l’article:

Transfusion reactions: prevention, diagnosis, and treatment.

Delaney M, Wendel S, Bercovitz RS, Cid J, Cohn C, Dunbar NM, Apelseth TO, Popovsky M, Stanworth SJ, Tinmouth A, Van De Watering L, Waters JH, Yazer M, Ziman A; Biomedical Excellence for Safer Transfusion (BEST) Collaborative.

Lancet. 2016 Apr 12. pii: S0140-6736(15)01313-6. doi: 10.1016/S0140-6736(15)01313-6