El Clínic posa en marxa un Hospital de Dia per a mares amb trastorns mentals que acaben de tenir un fill

L’Hospital Clínic de Barcelona disposa d’un nou Hospital de Dia Mare-Bebè per a mares amb trastorns mentals que acaben de tenir un fill. El centre, pioner a l’Estat alineat amb les recomanacions internacionals, ha estat impulsat pel Departament de Salut. Es troba al recinte de la Maternitat i forma part de la nova Unitat de Salut Mental Perinatal del Clínic, coordinada per la Dra. Lluïsa García-Esteve, que des de l’any 2000 disposa d’un programa específic de psiquiatria i psicologia perinatal. Aquest matí, el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira, l’ha visitat.

Un dels objectius d’aquest nou Hospital de Dia Mare-Bebè és el d’assegurar, en un espai terapèutic confortable, la continuïtat de l’atenció de la mare i del bebè, que afavoreixi el vincle i la cura.

S’estima que una de cada quatre dones embarassades podria patir un trastorn mental i que el 4% d’aquests trastorns serà greu o complex. En el postpart, una de cada deu mares patirà depressió i una de cada mil presentarà psicosi postpart, una malaltia aguda i greu que requereix ingrés hospitalari. Les mares amb patologies mentals prèvies, especialment amb trastorn bipolar i trastorns depressius, tenen un alt risc de descompensació en els primers mesos postpart. Els problemes de salut mental en el període perinatal es poden associar a més dificultats en el funcionament social i personal, de manera que quedi afectada la capacitat de cura de la dona tant d’ella mateixa com del bebè.

L’objectiu d’aquesta Unitat de Salut Mental Perinatal del Clínic és millorar la prevenció, la detecció i la intervenció dels trastorns mentals greus mitjançant l’ús de tractaments especialitzats en les patologies mentals perinatals. Per això, s’elabora un programa individual adequat a les necessitats de cada dona i nadó, tant durant l’embaràs com en els primers dotze mesos de l’infant. Els tractaments es basen en intervencions que afavoreixen l’alletament matern, la interacció entre la mare i el bebè, la criança respectuosa i positiva, així com la incorporació progressiva a la quotidianitat, fomentant el vincle amb la comunitat i la família. La identificació de mares i nadons de risc durant l'embaràs i el postpart permet la prevenció primària i secundària de malalties mentals maternes i de les conseqüències adverses en el neurodesenvolupament dels bebès.

La Unitat de Salut Mental Perinatal, pionera a Catalunya i al conjunt de l’Estat, disposa de professionals de psiquiatria, psicologia d’adults i infantil, treball social i infermeria, seguint les directrius de les guies internacionals.

Hospital de Dia Mare-Bebè

L’Hospital de Dia Mare-Bebè és un recurs terapèutic, voluntari, que ofereix teràpies intensives i específiques durant l’any següent al part i que evita l’efecte que té el fet de separar la mare del nadó i facilitar que la mare segueixi alletant i tenint cura del nadó de manera supervisada, acompanyada i assistida.

L’Hospital de Dia disposa de 10 places per a mares i 10-12 bebès amb una estada aproximada de tres mesos. Per tal d’atendre el nombre més elevat de mares i adequar els horaris a les diferents necessitats, l’estada pot ser parcial o completa, cosa que amplia l’oferta fins a 15-18 places. Es calcula que, anualment, es podran atendre 50-60 mares i els seus bebès. L’Hospital de Dia té el suport del programa específic de psiquiatria i psicologia perinatal, on s’atenen anualment unes tres-centes dones al llarg del període perinatal.

El centre ofereix avaluació diagnòstica i atenció tant individualitzada com grupal, i disposa de programes específics per afavorir els processos de millora, com ara la depressió postpart, la bipolaritat i la psicosi puerperal, així com altres patologies mentals amb alteració del vincle. De manera conjunta amb la mare es valoren els riscs i beneficis de diferents opcions terapèutiques, incloent-hi els tractaments psicofarmacològics compatibles amb la lactància materna. Les mares i els bebès també poden fer activitats relacionades amb la lactància materna i la cura del nadó, el massatge infantil, l’educació per a la salut en àmbits com la nutrició, la higiene o els hàbits del son. D’altra banda, l’Hospital de Dia també desenvolupa diagnòstics i proves d’avaluació per identificar nadons de risc i signes precoços d’alteracions en el neurodesenvolupament.