L'Hospital Clínic realitza 24 trasplantaments de ronyó en un mes

L'Hospital Clínic de Barcelona va realitzar el passat mes de març un total 24 trasplantaments de ronyó, la vegada que més trasplantaments d'aquest tipus s'han realitzat a l'hospital. El Servei d'Urologia de l'Hospital Clínic, dirigit pel Dr. Antonio Alcaraz, ha estat l'encarregat de dur a terme aquests trasplantaments, en col·laboració amb la resta de serveis de l'hospital implicats en aquest tipus d'intervencions. Aquest increment en el nombre de trasplantaments renals ve donat per l'augment en les donacions i en especial de les donacions en asistòlia controlada (mort cardíaca).

El Clínic ha destacat pel seu lideratge en la implantació de noves tècniques quirúrgiques en trasplantament renal com la nefrectomia, o extracció del ronyó, per via laparoscòpica i transvaginal en els donants vius, o la cirurgia robòtica per a la implantació de l'òrgan. El passat mes d'octubre, l'equip liderat pel Dr. Alcaraz va ser un pas més enllà i va realitzar un trasplantament renal amb extracció i introducció de l'òrgan per via vaginal, una tècnica quirúrgica mínimament invasiva realitzada amb el robot da Vinci Xi i pionera a nivell mundial. "Ara en el trasplantament renal apliquem tècniques quirúrgiques de mínima invasió que busquen el major benefici per al pacient i també per al donant, en el cas de les donacions de viu. Es tracta de facilitar la recuperació del pacient després de la intervenció", explica el Dr. Alcaraz.

Aquest passat mes de març, gràcies a la col·laboració generosa i desinteressada de donants i famílies, s'han realitzat al Clínic 24 trasplantaments de ronyó, 5 d'ells de donant viu i 19 de donant mort. Dos dels trasplantaments es van dur a terme amb el robot da Vinci Xi. Aquest augment en el trasplantament renal al març ve donat per l'increment de les donacions en aquest mes, però, sobretot, per l'augment de les donacions en asistòlia controlada. Només en el primer trimestre de 2016 ja s'han realitzat el mateix nombre de donacions d'aquest tipus que en tot 2015. "Una altra dada important és que en només un trimestre, portem la mateixa activitat de donació que en tot el primer semestre de l'any passat", explica el Dr. Ramon Adàlia, cap de la Secció de Donació i Coordinació de Trasplantaments del Clínic.

50 anys d'història del trasplantament renal al Clínic

El passat mes de novembre el Clínic va celebrar el 50 aniversari de la realització del primer trasplantament renal a Espanya. Fins aleshores s'havien realitzat al Clínic un total de 4.079 trasplantaments renals, dels quals gairebé 800 (791) van ser de donant viu, 3.015 de donant mort per mort encefàlica i 263 de donant mort per parada cardíaca (asistòlia). En 455 casos el trasplantament va ser combinat de ronyó-pàncrees, en 77 de ronyó-fetge i en 5 de ronyó-cor. L'hospital també és pioner en el trasplantament renal de donant viu amb grup sanguini incompatible, amb la realització de més de 60 trasplantaments d'aquest tipus.