El Clínic realitza el primer trasplantament creuat de ronyó de donant viu d’Espanya

Una parella andalusa i una altra d’aragonesa han protagonitzat aquesta nova modalitat de trasplantament, basat en el intercanvi de donants de ronyó vius entre dos o més parelles.  Els dos donants i dos receptors, que van ser intervinguts simultàniament el passat 21 de  juliol al Clínic i al Virgen de las Nieves (Granada), ja han rebut l’alta.  L’objectiu és oferir als pacients amb insuficiència renal crònica la possibilitat de rebre un empelt renal de viu, gràcies a la seva parella donant, encara que aquesta no sigui compatible. Un total de 8 hospitals espanyols participen en aquest programa, -tres d’ells catalans-, i s’espera que s’hi adscriguin més en el propers mesos.

L'Hospital Clínic de Barcelona ha realitzat amb èxit un dels dos trasplantaments del primer intercanvi de donants de ronyó viu entre parelles d'Espanya. L'altre es feia al mateix temps a l'Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Totes dues parelles, una andalusa i una altra aragonesa, ja han rebut l'alta. L'èxit de la intervenció, que va tenir lloc el passat 21 de juliol, rau en la col•laboració entre les diferents institucions implicades -l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), els coordinadors autonòmics de trasplantaments, els hospitals i els equips mèdics que participen d'aquest operatiu-. Així ho han explicat aquest matí en roda de premsa els representants del procediment a Catalunya; un acte que ha comptat amb la presència de la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli; l’equip mèdic del Clínic, liderat pels Dr. Federico Oppenheimer, coordinador de la Unitat de Trasplantament Renal i Dr. Antonio Alcaraz, cap del Servei d’Urologia; el Dr. Raimon Belenes, conseller delegat del Clínic; Roser Deulofeu, directora de l’Organització Catalana de Transplantaments (OCATT); i la Dra. Blanca Miranda, directora de la Transplant Services Foundation del Clínic.

El trasplantament renal ha demostrat ser el millor tractament de la insuficiència renal crònica en quant a supervivència, qualitat de vida, menors complicacions i millor relació cost benefici davant la diàlisi. Els resultats del trasplantament viu, pel que fa a la supervivència de l'empelt, són certament millors que els de trasplantament de donant mort. Es tracta d'òrgans sans, de donants en perfecte estat de salut, en general més joves i menys danyats. I aquests resultats s'han demostrat millors encara que el donant no estigui genèticament relacionat. En aquest context s'emmarca el trasplantament renal creuat de donant viu, una nova modalitat de trasplantament que té com a objectiu oferir als pacients amb insuficiència renal crònica la possibilitat de rebre un trasplantament de ronyó de donant viu, gràcies a la generositat de la seva parella, encara que aquesta no sigui compatible. La base d'aquest programa rau en l'intercanvi de donants de ronyó de viu entre dos o més parelles.

Moment de la roda de premsa sobre el trasplantament creuat de ronyó de donant viuEl Programa de Trasplantament Renal Creuat és una iniciativa de l'ONT, en col·laboració amb el Departament de Salut, la Conselleria de Salut d'Andalusia y l'OCATT. En l'actualitat participen en aquest programa 8 hospitals espanyols, tres d’ells catalans: a més de l'Hospital Clínic, que compta amb una gran experiència en el trasplantament de ronyó de donant viu, s’uneixen al projecte la Fundació Puigvert i l’Hospital de Bellvitge. El trasplantament es realitza a l'hospital del receptor, fent que sigui el donant el que es desplaci. Els desavantatges del trasplantament creuat són la complexitat logística nacional, que augmenta en ser necessari mantenir l'anonimat entre les parelles i la pèrdua de relació emocional directa donant-receptor.

El programa té previst realitzar una nova avaluació de possibles parelles donant-receptor compatible abans de final d'any, amb les parelles que queden en llista d'espera després d'aquest primer doble trasplantament i les noves que sorgeixin a tot Espanya fins a la data de l'avaluació. Les parelles compatibles resultants de l'encreuament, se sotmetran a una anàlisi que determinarà finalment si poden realitzar ambdós trasplantaments.

Programa de Trasplantament Renal Creuat

Es materialitza així un programa d'àmbit nacional per fomentar la donació renal de viu, posat en marxa per l'ONT, en col·laboració amb les comunitats autònomes, el juny de 2008, després de la seva aprovació en la Comissió de Trasplantaments del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

El trasplantament renal creuat -com es denomina aquest programa - té com a objectiu oferir als pacients amb insuficiència renal crònica, la possibilitat de rebre un trasplantament de ronyó de donant viu, gràcies a la generositat de la seva parella, encara que aquesta no sigui compatible. La base d'aquest programa radica en l'intercanvi de donants de ronyó de viu entre dos o més parelles.

Aquesta modalitat terapèutica s'ha desenvolupat en països on la donació de cadàver és inexistent o més baixa que la del nostre país. Aquest és el cas de Corea del Sud, Holanda, el Regne Unit o els Estats Units, que porten realitzant aquest tipus de trasplantaments des de fa més d'una dècada amb excel•lents resultats.

Al nostre país, el canvi en el perfil del donant mort, cada vegada de major edat, juntament amb el desenvolupament de la cirurgia laparoscòpica, molt poc invasiva per al donant, han portat a l'ONT a potenciar la donació de viu.

En l'actualitat, ja són 27 els equips que fan a tot Espanya trasplantaments de ronyó de donant viu. Aquest tipus d'intervencions representen el 7% del total de trasplantaments renals efectuats en el nostre país mentre que fa una dècada eren només l'1%. L'objectiu de l'ONT és duplicar aquest percentatge fins a situar-lo en un 15% en els propers anys.

Bases ètico-legals

La llei de trasplantaments de 1979 i el Reial Decret de 1999 que la desenvolupa regula al nostre país la donació de viu entre familiars o persones emocionalment relacionades, ja que la nostra legislació especifica que el destí de l'òrgan donat en vida serà el trasplantament a una persona determinada . La llei espanyola prohibeix expressament la donació de viu si mitjana condicionant econòmic, social o psicològic.

El protocol espanyol per al trasplantament renal creuat ha estat elaborat per un Comitè d'Experts, integrat per representants de l'ONT, coordinadors autonòmics i hospitalaris de trasplantaments, nefròlegs, uròlegs, immunòlegs, jutges i experts en bioètica. S'hi inclouen els requisits tant per als donants i els receptors com per als hospitals que participen en aquest programa, així com els passos que cal seguir en tot el procés tant des del punt de vista mèdic, ètic i legal.

Requisits

El donant ha de ser major d'edat, estar en plenes facultats mentals i posseïr un bon estat de salut, condicions que l'equip mèdic de l'hospital haurà de certificar. Al seu torn, el comitè d'ètica del centre trasplantador ha d'aprovar també la donació. Per últim, el donant ha de ratificar davant d'un jutge la seva voluntat de donar un ronyó sense que hi hagi condicionant algun, en presència del metge que farà l'extracció, el coordinador hospitalari de trasplantaments i el metge que ha certificat el seu estat de salut.

Com pacient, els únics requisits que s'exigeixen és patir una malaltia renal que necessiti un trasplantament i tenir una parella donant no compatible.

Els hospitals han d'estar acreditats per realitzar trasplantament renal de viu, haver efectuat un mínim 15 intervencions d'aquest tipus en els últims 3 anys, utilitzar la cirurgia laparoscòpica com a tècnica habitual per extreure el ronyó i comptar amb l'informe favorable de la Coordinació Autonòmica de Trasplantaments.

El programa de trasplantament renal creuat contempla la creació d'un Registre Nacional de parelles donant-receptor, gestionat per l’ONT. Per això, l’ONT ha desenvolupat una aplicació informàtica que permet agilitzar les possibilitats d'intercanvi entre les parelles del registre. Tres vegades l'any, s'avaluaran els possibles encreuaments entre els candidats per tal d'aconseguir noves parelles compatibles.

Com ha succeït en aquestes dues primeres intervencions, cada trasplantament renal creuat es realitzarà a l'hospital del receptor, de manera que serà el donant el que es desplaci.

Segons dades de l’OCATT, Catalunya ha realitzat 459 trasplantaments d’òrgans en el període gener-juny de 2009, els quals suposen un increment del +20%  (279 renals, 115 hepàtics, 24 de cor, 26 de pulmó i 15 de pàncrees). Sobre el mateix període de l’any 2008, Aquest increment suposa que el nombre de trasplantaments assolits en 6 mesos sigui el mes alt  de la història i han estat possibles gràcies a un increment molt important de la donació registrat aquest període (+39%)

L’augment més significatiu es produeix en el trasplantament renal 279 trasplantaments (215 de donant cadàver i 64 de donant viu), que s’incrementa de forma global un +31% respecte al primer semestre de l’any anterior.