El Clínic rep el premi a la Millor Pràctica de l'Administració Pública 2011 de la CECOT

L'Hospital Clínic, representat pel seu Director General el Dr. Josep M. Piqué, va rebre el passat divendres 21 d'octubre el premi a la Millor Pràctica de l'Administració Pública 2011 de mans del President de la Generalitat, Sr. Artur Mas, durant la gal·la Nit de l'Empresari que la patronal catala CECOT celebra anualment i que enguany ha tingut com a seu el recinte firal de la ciutat de Terrassa, amb la presència de més de mil assistents.

Amb aquest premi, es reconeix el Clínic com a centre destacat en diversos àmbits:

  • Premis Cecot 2011Com a centre comunitari, pel seu model d'integració entre els diversos nivells assistencials que assegura un us òptim dels recursos a cada nivell.
  • Com a hospital terciari, per ser centre de referència a nivell nacional en procediments de màxima complexitat, a Catalunya i altres Comunitats Autònomes.
  • Com a centre de qualitat i d'eficiència, al situar-se entre els quatre millors hospitals espanyols en 10 d'11 ocasions, i essent el primer 7 vegades.
  • En la producció científica a l'Estat Espanyol, essent l'unic centre espanyol entre els 25 primers del món a través  del consorci IDIBAPS, del què també formen part la Universitat de Barcelona, el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
  • En el desplegament de projectes internacionals amb empreses i institucions de primer nivell mundial, i en la potenciació de la innovació dels professionals mitjançant patents i la creació d'empreses.
  • En el docent, per la seva qualitat en la docència clínica de grau i de post-grau, que porta a terme vinculat a la Universitat de Barcelona, que ha fet que sigui el centre escollit en primera opció pels residents 2010 a nivell nacional. Igualment, per l'alt nivell en l'oferta docent no universitària.
  • En el de gestió econòmica, per l'assoliment el 2008 de l'equilibri econòmic i pel manteniment de l'equilibri pressupostari  els darrers 7 últims exercicis. En aquest àmbit, en 2011 l'hospital ha posat en marxa un pla d'ajust que comporta una  reducció del 8% anual de les despeses. Aquest pla s'està portant a terme amb un alt grau d'assoliment i sense posar en risc el projecte de futur de  l'hospital ni els llocs de treball, i compta amb la participació i complicitat dels seus professionals.
El Clínic del futur

El projecte de futur de l’hospital es basa en continuar desplegant l’excel·lència en les seves diferents línies d’activitat, amb una visió integradora i atraient pels seus treballadors i oberta als pacients i a les altres institucions, capaç de generar riquesa i coneixement i compatible i necessari en un context de crisis econòmica.