El Clínic reordena els espais a l'edifici de Consultes Externes

L'Hospital Clínic ha portat a terme aquest estiu una reordenació dels espais de consultes externes ubicades  a l'edifici del carrer de Rosselló cantonada amb carrer de Casanova, en una actuació que es va iniciar el  passat mes de juny i que ha tingut el seu acabament el mes de setembre. L'objectiu principal de les obres ha estat  augmentar l'eficiència de les instal·lacions ja existents i millorar la distribució de les consultes dels diferents serveis  assistencials. En l'organització i planificació d'aquest projecte hi han treballat estretament la Direcció  d'Infraestructures i la Direcció d'Estratègia i Planificació de l'hospital, que han comptat amb la col·laboració  activa dels instituts i centres del Clínic.

L'origen d'aquest projecte es remunta a finals del 2011, quan la Direcció d'Infraestructures va endegar una anàlisi en profunditat de la reorganització dels diferents espais de l'edifici per respondre a les necessitats i activitats del moment i per millorar el repartiment dels espais disponibles. D'una banda, l'evolució en l'assistència i la tecnologia mèdica  havien creat nous requeriments en quant a les consultes i les zones d'espera; per altra banda, el trasllat del  Centre d'Atenció Primària del CAPSE al carrer de Borrell tornava a posar la planta baixa a disposició de l'hospìtal, i ha propiciat el moment oportú per portar a terrme una operació d´aquesta complexitat. En el  projecte es va incloure, a més, la creació d'unes àrees de descans pels professionals en les diferents plantes de  l'edifici.

A partir d'aquest estudi, fet en coordinació amb la Direcció d'Estratègia i Planificació i amb els instituts i centres  de l'hospital, van resultar necesaris 136 moviments o trasllats de consultes, 35 intervencions en forma d’ obres varies i una vintena d’adaptacions específiques en instal·lacions a les cinc plantes de consultes. El cronograma s'iniciava el juny i acabava a finals de  setembre de 2012, calendari d’actuacions que s'ha seguit escrupulosament.

D'aquesta intervenció s'han  de destacar alguns aspectes importants: les accions portades a terme s’han fet amb  la recol·locació  i aprofitament de tot el mobiliari  i equipament mèdic; pràcticament només ha calgut afegir algunes cadires noves. També, s’ha procedit al trasllat de les consultes d'Alcohologia des de la seu Maternitat a la planta baixa –ala Casanova- de l’edifici. Igualment, totes les reubicacions de les consultes s'han dut a terme durant l'estiu sense interrompre el normal funcionament de l'atenció als pacients,  i la represa de la plena activitat s’ha pogut fer segons la planificació prevista pels instituts directament als nous espais assignats.

Com a resultat de la reordenació portada a terme, s'ha augmentat lleugerament el nombre de les consultes, s'han creat dues  àrees de descans a les plantes tercera i quarta -àrees que s'aniran extenent també a la resta de plantes-, i s'han agrupat les consultes per instituts i plantes en la mesura del possible.

La reordenació de les consultes queda finalment establerta així:

20120927remodelaciocoex