El Clínic rep un llegat de 600.000 euros per recerca en salut mental

Gràcies a un llegat de més de 600.000 euros de la Sra. Maria Pons Bartran, l’Hospital Clínic de Barcelona, a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomédica, ha posat en marxa dues línies de projectes per tal d’impulsar la recerca en el camp de la psiquiatria i la psicologia.

Es tracta dels ajuts Pons Balmes i Pons Bartran, que porten aquest nom en honor a dos psiquiatres que estaven fortament vinculats a l’Hospital i que són el pare i el germà de la benefactora del Servei de Psiquiatria i Psicologia del Clínic, dirigit pel Dr. Eduard Vieta. L’import rebut del llegat es destinarà a sis projectes amb una durada màxima de dos anys i una dotació de 100.000 euros, que es distingeixin per tenir una aplicació en la pràctica clínica. Els ajuts Pons Bartran estan adreçats a projectes d’investigadors joves i, els Pons Balmes, a investigadors consolidats. En la primera convocatòria s’han presentat 14 propostes per optar als ajuts, de les que se n’han aprovat dues.

El primer treball se centrarà en establir un protocol per a l’abordatge conjunt i integral de pacients amb trastorn bipolar que, a més, tenen algun tipus d’addicció (l’anomenada patologia dual). Fins fa poc els pacients amb els dos problemes s’havien de tractar en unitats d’atenció separades. Aquest projecte, que ha rebut l’ajut Pons Bartran, l’encapçala el Dr. José Manuel Goikolea, psiquiatra de la Unitat de Trastorn Bipolar de l’hospital. El projecte permetrà potenciar la col.laboració entre els equips de Trastorn Bipolar i Addiccions.

El segon projecte, avaluarà la implementació d’un mètode per mesurar la concentració de fàrmacs antipsicòtics en saliva i sang en la pràctica clínica. L’objectiu és avaluar el grau de compliment en la presa de medicació en pacients amb esquizofrènia. Aquest treball l’encapçala el Dr. Miquel Bernardo, cap de la Unitat d’Esquizofrènia del Clínic i ha rebut l’ajut Pons Balmes, en memòria del pare.

El Dr. Vieta explica que “s’han prioritzat aquells projectes amb una clara aplicació clínica i que proporcionin solucions tangibles que reverteixin en benefici dels nostres pacients”. En psiquiatria i  psicologia, per tal de d’avançar en recerca, és imprescindible disposar de personal suficient, estable, i ben format.

El Cap del Servei de Psiquiatria del Clínic comenta també “que l’investigador en aquest camp realitza una tasca exhaustiva amb els pacients a través d’entrevistes per tal d’avaluar el seu estat i els seus progressos mitjançant diferents tests i escales. En les convocatòries actuals de projectes és força complicat aconseguir la part de personal necessària per poder tirar endavant aquest tipus de recerca. Amb aquest llegat es vol omplir aquest buit i poder contractar personal investigador qualificat a càrrec del projecte”.

Prioritzar projectes amb aplicació pràctica

A aquesta convocatòria de beques la seguiran de noves fins que s’assigni tot l’import del llegat. S’ha avaluat la qualitat cientificotècnica dels projectes, la viabilitat i la transferència i la trajectòria científica de l’investigador. El sistema d’avaluació és similar a la dels projectes FIS del ministeri i a la dels premis de Fi de Residència del Clínic. S’ha comptat amb avaluadors externs vinculats amb el Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa en Salut Mental (CIBERSAM), del que el Dr. Eduard Vieta n’és el sotsdirector científic.

Sobre la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica

La Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica té com a missió oferir un servei d’excel·lència a la investigació i la innovació que la consolidi com a referent nacional i internacional. L’objectiu és contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida de la població a través de l’eficiència, la professionalitat, un treball responsable i una orientació científica i social.