El Clínic, únic hospital d’Espanya amb unitats d’alta complexitat específiques per a malalties del fetge

L’Hospital Clínic de Barcelona va ser el primer centre en tenir un Servei d’Hepatologia a Espanya, que van fundar ara fa 50 anys el Dr. Joan Rodés, junt amb els Drs. Miquel Bruguera, Josep Terés i Josep M. Bordas. Va ser pioner en tenir la primera Unitat de Cures Intensives Hepàtiques i la primera Unitat d’Hemodinàmica Hepàtica del país, que aquest any han estat renovades. Ahir es va celebrar l’acte de commemoració d’aquest 50è aniversari.

L'acte el van inaugurar el Dr. Pere Ginés, cap del Servei d’Hepatologia, i el Dr. Josep M. Campistol, director General del Clínic. Tots dos van destacar la figura del Dr. Rodés i la seva visió de futur en la creació del Servei. També van remarcar la tasca que fan tots els professionals que formen part del Servei i que han fet que l’Hepatologia del Clínic sigui avui dia reconeguda internacionalment. Diferents professionals del servei van explicar com van ser els seus inicis i com és en l’actualitat. La cloenda va anar a càrrec del Dr. Antoni Castells.

Actualment al Servei d’Hepatologia hi treballen 21 especialistes en Hepatologia. L’any passat es van fer més de 22.000 visites a consultes externes, 58 trasplantaments de fetge, junt amb el Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica, i es van donar 1600 altes. Es tracten malalties del fetge molt diverses, des de la cirrosi al fetge gras no alcohòlic o les diferents infeccions pel virus de l’hepatitis fins a malalties minoritàries hepàtiques.

Pioner en infraestructures per a la cura integral del pacient

El Servei d’Hepatologia de l’Hospital Clínic va ser pioner en la creació, l’any 1982, d’una Unitat d’Hemodinàmica Hepàtica. En l’actualitat, aquesta unitat recentment renovada, té una estructura pròpia amb dues sales al costat de la UCI Hepàtica, una de les poques unitats de cures intensives d’Europa que estan especialitzades en malalties del fetge.

Aquestes dues unitats integrades al Servei d’Hepatologia permeten oferir un tractament integral al pacient, des que arriba a l’hospital i se li fa el diagnòstic, fins que se li aplica el tractament, ja sigui farmacològic o quirúrgic”, explica el Dr. Pere Ginés.

Les tècniques que realitzen a la Unitat d’Hemodinàmica Hepàtica són principalment tres: el cateterisme de venes suprahepàtiques i la biòpsia transjugular, que són mètodes diagnòstics; i el TIPS (derivació transjugular intrahepàtica portosistèmica), que serveix per al tractament de les complicacions derivades de la Hipertensió Portal.

El cateterisme és una tècnica que proporciona informació sobre la gravetat i el pronòstic dels pacients amb Hipertensió Portal, un complicació que pot tenir origen en una cirrosi o estar causada per altres malalties minoritàries. La biòpsia transjugular permet obtenir una biòpsia del fetge de en pacients greus i amb trastorns de coagulació als que no se’ls pot practicar una biòpsia convencional per l’elevat risc d’hemorràgia.

La Unitat està molt a prop de la UCI i això permet que el diagnòstic sigui més ràpid. “En menys de 24h des que el pacient arriba a la UCI ja podem tenir feta una biòpsia hepàtica”, explica Juan Carlos García-Pagán, cap de la Unitat d’Hemodinàmica Hepàtica. “Això és clau en pacients que estan greus, ja que amb un diagnòstic acurat es pot iniciar el tractament indicat en cada cas”, afegeix.

La Unitat inaugurada aquest any compta amb tecnologia puntera que evidencia l’aposta de l’Hospital Clínic per aquesta Unitat especialitzada que el 2017 va realitzar prop de 630 cateterismes dels que 250 varen ser biòpsies transjugulars i  35 TIPS.

Un servei amb vocació assistencial, docent i investigadora

Al Servei d’Hepatologia del Clínic s’han format centenars d’hepatòlegs al llarg d’aquest temps. S’imparteix docència a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona en els grau de Medicina i en el Màster de recerca en Malalties Hepàtiques. Per altra banda, el Servei d’Hepatologia organitza cada dos anys un congrés sobre Tractament de Malalties Hepàtiques, que té un gran prestigi internacional i en el que hi participen hepatòlegs d’arreu del món.

Pel que fa a la recerca, el Servei d’Hepatologia té una gran prestigi internacional per les aportacions importants que s’han fet en el camp del diagnòstic i tractament dels pacients amb malalties hepàtiques. L’any 2017 es van realitzar més de 150 publicacions en revistes científiques i prop de 80 contribucions als principals congressos de l’especialitat.

D’altra banda, aquest any el Servei d’Hepatologia ha entrat a formar part de dues Xarxes Europees de Referència (ERN), xarxes que connecten professionals i centres d’assistència sanitària i recerca altament especialitzats i permeten l’intercanvi de coneixements sobre determinades malalties.  D’una banda, Albert Parés, participa en la Xarxa de Malalties Hepàtiques Colestàtiques Autoimmunes,  i de l’altra, Juan Carlos García-Pagán, participa en la de Malalties Vasculars Hepàtiques.

Vídeo sobre la Unitat d’Hemodinàmica Hepàtica: https://youtu.be/t-iF6iFBTnw

Aquí pots veure la celebració del 50è aniversari del Serve d'Hepatologia en imatges: http://bit.ly/2xxkGpW

Presentació 50 anys Servei hepatologia (Pantalla principal)

Presenació Dr. Joan Carles Garcia Pagan.

Presentació Dr. Josep Maria Sánchez-Tapias 

Presentació Dr. Ramon Planas.

Presentació Sr. Miquel Sanz

Presentació Dr. Rafael Bañares

Presentació Dra. Maria Carlota Londoño